Chuyên đề Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ của Công ty Cổ Phần Thiên An Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THIÊN AN NAM 31.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty CP Thiên An Nam 31.1.1. Danh mục hàng bán của Công Ty. 31.1.2. Đặc điểm thị trường của Công ty. 31.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty. 41.2. Tổ chức hoạt động quản lý của Công ty 6PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN AN NAM 102.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 102.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán. 102.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng. 102.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu 212.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 242.3. Kế toán các khoản công nợ 262.3.1. Kế toán chi tiết phải thu khách hàng. 262.3.2. Kế toán thuế GTGT 322.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 342.5. Kế toán chi phí bán hàng 402.7. Hạch toán kết quả tiêu thụ. 52PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 61CỔ PHẦN THIÊN AN NAM 613.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng. 613.1.1. Ưu điểm 613.1.2 Nhược điểm 633.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 643.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty 653.2.1. Về công tác quản lý bán hàng. 653.2.2. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 683.2.3. Sổ kế toán chi tiết 703.2.4. Về sổ kế toán tổng hợp. 703.2.5. Các báo cáo Công ty 71KẾT LUẬN .72

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THIÊN AN NAM 3

1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty CP Thiên An Nam 3

1.1.1. Danh mục hàng bán của Công Ty. 3

1.1.2. Đặc điểm thị trường của Công ty. 3

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty. 4

1.2. Tổ chức hoạt động quản lý của Công ty 6

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN AN NAM 10

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 10

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán. 10

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng. 10

2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu 21

2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 24

2.3. Kế toán các khoản công nợ 26

2.3.1. Kế toán chi tiết phải thu khách hàng. 26

2.3.2. Kế toán thuế GTGT 32

2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 34

2.5. Kế toán chi phí bán hàng 40

2.7. Hạch toán kết quả tiêu thụ. 52

PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 61

CỔ PHẦN THIÊN AN NAM 61

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng. 61

3.1.1. Ưu điểm 61

3.1.2 Nhược điểm 63

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 64

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty 65

3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng. 65

3.2.2. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 68

3.2.3. Sổ kế toán chi tiết 70

3.2.4. Về sổ kế toán tổng hợp. 70

3.2.5. Các báo cáo Công ty 71

KẾT LUẬN .72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY