Chuyên đề Giải pháp trong việc thu hút và sử dụng FDI vào Việt Nam

Phần mở đầu 1

I. Sự cần thiết phải nghiên cứu vai trò của FDI trong quá trình phát triển kinh tễ xã hội 1

II. Mục tiêu nghiên cứu 2

III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

Chương I: Cơ sở lý luận 3

I. Những vấn đề cơ bản về FDI 3

1. FDI là gì 3

1.1. Một vài khái niệm về FDI. 3

1.2. Đặc điểm của FDI 3

2. Phân loại FDI 4

3. Nhân tố thúc đẩy FDI

3.1. Chênh lệch về năng suất cận biên của vốn giữa các nước 5

3.2. Chu kỳ sản phẩm 5

3.3. Lợi thế đặc biệt của các công ty đa quốc gia 6

3.4.Tiếp cận thị trường và giảm xung đột thương mại 6

3.5. Khai thác chuyên gia và công nghệ 7

3.6.Tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên 7

II. Các mô hình về vai trò của nguồn vốn đối với tăng trưởng 7

1.Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế 7

1.1 Mô hình 7

1.2 Ý nghĩa 8

2. Mô hình Harrod- domar 8

2.1 Mô tả về mô hình 9

2.2 Ý nghĩa : 9

Chương II : Vai trò của FDI với phát triển kinh tế ở Việt Nam 10

I. Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế 10

1. Góp phần tăng nguồn vốn, giải quyết vấn đề thiếu vốn cho phát triển KTXH 10

2. FDI với nguồn thu ngân sách và các cân đối vĩ mô. 11

3. Góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho nước chủ nhà và góp phần tạo động lực cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. 11

4. Tác động tới xuất khẩu và cán cân thanh toán 12

5. Tác động tới quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế 13

II. Vai trò của FDI với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 14

1. Huy động vốn để thay đổi cơ cấu kinh tế với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng lên. 14

2. Hiệu quả của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong các lĩnh vực kinh tế 16

3. Thực hiện công nghiệp hoá nông thôn. 17

III. Vai trò của FDI với đảm bảo phúc lợi xã hội cho con người 19

1. Tác động tới việc làm và chất lượng nguồn lao động 19

2. Nâng cao mức sống, mức thu nhập của người dân 20

3. Nâng cao cơ sở hạ tầng cho xã hội. 21

Chương III: Giải pháp trong việc thu hút và sử dụng FDI vào Việt Nam 22

1. Một số vấn đề thống nhất về quan điểm thu hút và sử dụng FDI theo tinh thần nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 22

1. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút FDI 23

2. Một số giải pháp về sử dụng hiệu quả FDI 26

2.1. Về pháp luật, chính sách: 26

2.2. Về quản lý nhà nước trong hoạt động ĐTNN: 26

2.3. Đổi mới và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư 27

2.4 Giải pháp về lao động tiền lương 28

2.5. Giải pháp về thuế 28

2.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 29

Kết luận 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY