Chuyên đề Giải pháp tích hợp các hệ thống quản lý: chất lượng, môi trường và trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 và SA 8000 tại công ty Cổ phần May 10

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP MAY 10 3

1. Giới thiệu công ty CP May 10 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của công ty CP May 10 4

1.2.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức 4

1.2.2. Đặc điểm sản phẩm 5

1.2.3. Đặc thù lao động 10

1.2.4. Đăc điểm máy móc, thiết bị và công nghệ 12

1.2.5. Đặc điểm nguyên phụ liệu 16

1.2.6. Đặc điểm vốn kinh doanh. 18

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty CP May 10 trong thời gian vừa qua 20

2.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. 20

2.2. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu đối với trong sản xuất kinh doanh của công ty. 25

2.2.1. Những thuận lợi chủ yếu. 26

2.2.2. Khó khăn. 26

2.3. Định hướng và các giải pháp phát triển của công ty hiện nay. 27

2.3.1. Định hướng kinh doanh 27

2.3.2. Kế hoạch dự kiến năm 2007. 28

2.3.3. Mục tiêu trong những năm tới ( 200 2010) 29

2.3.4. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC HTQL CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CP MAY 10 31

1. Tình hình áp dụng các HTQL chất lượng, môi trường, trách nhiệm xã hội tại công ty 31

2. Những thành tựu đạt được trong công tác quản lý chất lượng 33

2.1. Chất lượng sản phẩm được nâng cao 33

2.2. Cải thiện môi trường trong công ty 35

2.3. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội 36

2.4. Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng 38

2.5. Xây dựng niềm tin cho các bên liên quan. 39

3. Những mặt hạn chế trong công tác quản lý chất lượng 39

3.1. Hệ thống tài liệu chưa được cập nhật thường xuyên, còn nhiều bất cập. 40

3.2. Thực hiện không đúng quy định, hướng dẫn của các HTQL 42

3.3. Chi phí, thời gian cho các cuộc đánh giá là lớn 43

3.4. Khó khăn cho người sử dụng 43

CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP TÍCH HỢP ISO 9001:2000, ISO 14001 VÀ SA 8000 TẠI CÔNG TY CP MAY 10. 45

1. Cơ sở lý thuyết về tích hợp các hệ thống quản lý (HTQL) 45

1.1. Bản chất của tích hợp các HTQL 45

1.1.1. Nguyên tắc 1: Chỉ nên có một HTQL của DN 46

1.1.2. Nguyên tắc 2: Nguyên tắc mọi cải tiến phải xuất phát từ mục tiêu dài hạn của DN 46

1.1.3. Nguyên tắc 3: Nguyên tắc triển khai từ từ, mở rộng dần HTQL sang các lĩnh vực khác 47

1.1.4. Nguyên tắc 4: Các cán bộ quản lý phải nhuần nhuyễn chu trình PDCA 47

1.1.5. Nguyên tắc 5: Nguyên tắc đánh giá đúng thực trạng, phát hiện những cơ hội để cải tiến 48

1.2. Lợi ích của tích hợp các HTQL 48

1.2.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thỏa mãn nhu cầu khách hàng 49

1.2.2. Một hệ thống tích hợp sẽ dễ dàng quản lý và kiểm soát hơn 49

1.2.3. Giảm rất đáng kể thời gian và chi phí cho các đợt đánh giá 50

1.2.4. Toàn tổ chức sẽ hoạt động trong một hệ thống thống nhất 50

1.3. Điều kiện để tích hợp các HTQLT 51

1.3.1. DN đang áp dụng ít nhất hai hệ thống quản lý 51

1.3.2. Các HTQL mà DN đang áp dụng phải có mục đích chung 51

1.3.3. Các HTQL phải có sự tương thích 52

1.3.4. Một đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, am hiểu về chất lượng 52

2. Tổng quan về ISO 9001:2000, ISO 14001 và SA 8000. 52

2.1. HTQL chất lượng ISO 9001:2000 53

2.3. HTQL trách nhiệm xã hội 54

3. Giải pháp tích hợp các HTQL ISO 9001:2000, ISO 14001 và SA 8000 ở công ty CP May 10 56

3.1. Lựa chọn quy trình có thể tích hợp chung cho ba hệ thống. 56

3.2. Lựa chọn mô hình tích hợp phù hợp 58

3.3. Kế hoạch và nguồn lực triển khai hoạt động tích hợp 60

3.3.1. Kế hoạch thực hiện 60

3.3.2. Nguồn nhân lực triển khai hoạt động tích hợp 61

3.3.3. Chi phí triển khai hoạt động tích hợp 62

3.3.4. Triển khai hệ thống sau khi tích hợp 62

3.3.5. Một số biện pháp hỗ trợ khác 63

4. Một số kiến nghị với Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng. 64

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY