Chuyên đề Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady tại công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 3

I. Khái quát về Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập khẩu 3

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu. 3

2.Chức năng và nhiệm vụ. 6

3. Mô hình tổ chức của Công ty 7

4 Môi trường kinh doanh và những yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady của Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu. 8

4.1 Môi trường bên ngoài 9

4.2. Môi trường bên trong 11

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC TIÊU THỤ NHÃN HIỆU DUTCH LADY TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 12

I. Đánh giá chung hiệu quả kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu trong 3 năm (2001- 2003) 12

1. Tình hình của năm 2002 so với năm 2001. 12

2. Tình hình của năm 2003 so với năm 2002 13

3. Chiến lược tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady của công ty TNHH thương Mại và Xuất Nhập Khẩu. 14

3.1 Phân tích hiệu quả tiêu thụ nhãn hiệu Duch Lady của Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu 14

3.2. Phân tích kết quả mua hàng và dự trữ hàng của công ty 16

4. Nhận xét về tình hình tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady tại Công Ty TNHH thương Mại và Xuất Nhập Khẩu. 18

5. Đánh giá việc tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady của Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu. 18

6. Kết quả tiêu thụ của Công ty trong thời gian từ 2005 đến nay 19

6.1.Tình hình tài chính của công ty từ năm 2005 đến năm 2007 19

6.2. Nội dung thúc đẩy tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady tại Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu. 22

6.3. Kết quả tiêu thụ theo mặt hàng của Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu. 23

6.4. Đánh giá công tác tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady. 25

6.5. Công tác tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Laydy thông qua các hoạt động tác nghiệp. 28

7. Những ưu nhược điểm chính trong công tác tiêu thụ sữa. 30

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ NHÃN HIỆU DUTCH LADY TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 32

I. Mục tiêu và phương hướng tiêu thụ sữa của công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu 32

1. Mục tiêu. 32

1.1. Mục tiêu ngắn hạn (Mục tiêu trước mắt) 32

1.2. Mục tiêu dài hạn: 33

1.3. Phương hướng kinh doanh 33

1.4. Kế hoạch và giải pháp nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady tại Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu 33

1.5. Giải pháp đối với hoạt động tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady. 38

1.6. Giải pháp đối với công tác tổ chức tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady. 41

1.7. Đối với công tác lãnh đạo 43

1.8. Đối với công tác kiểm tra kiểm soát. 44

II. Đối với các hoạt động bán hàng. 45

1. Đối với các hoạt động trước hoạt động bán hàng. 45

2. Giải pháp đối với hoạt động trong bán hàng. 47

3. Đối với hoạt động sau bán hàng. 49

4. Các giải pháp khác. 50

5. Một số kiến nghị đối với Nhà nuớc. 51

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY