Chuyên đề Giải pháp phát triển thị trường bánh mềm Hải Châu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 3

1. Thông tin chung 3

1.1 Ngành nghề kinh doanh hiện nay 4

1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 6

2. Quá trình hình thành và phát triển của CTCP bánh kẹo Hải Châu 7

3. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của công ty 10

3.1. Đặc điểm về sản phẩm 10

3.2. Đặc điểm về nguyên vật liệu 10

3.3. Đặc điểm về công nghệ và trang thiết bị sản xuất 14

3.4. Đặc điểm về lao động 16

3.4.1. Cơ cấu lao động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 16

3.4.2. Tình trả lương, định mức và sử dụng thời gian lao động ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 18

3.5. Tình hình tài chính của công ty 20

4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 22

4.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ 22

4.1.1. Tình hình sản xuất 22

4.1.2. Tình hình tiêu thụ 24

4.2. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 27

5. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 28

PHẦN II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BÁNH MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 29

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh mềm của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 29

1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh mềm qua các năm 29

1.2. Tình hình tiêu thụ của sản phẩm bánh mềm Hải Châu 29

1.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng 29

1.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khu vực 29

1.3. Tỷ trọng tiêu thụ so với các sản phẩm khác 31

1.4. Tình hình tiêu thụ so với kế hoạch sản xuất qua các năm 32

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường bánh mềm 32

2.1. Đối thủ cạnh tranh 32

2.2. Khách hàng 35

2.3. Sản phẩm thay thế 38

2.4. Nhà cung ứng 38

2.5. Các biện pháp mà công ty sử dụng để phát triển thị trường bánh mềm 38

2.5.1. Chính sách sản phẩm 38

2.5.2. Chính sách giá cả 39

2.5.3. Chính sách phân phối 39

2.5.4. Chính sách hỗ trợ khách hàng 40

2.5.5. Hoạt động xúc tiến thương mại 40

3. Đánh giá chung về thị trường bánh mềm và triển vọng phát triển thị trường bánh mềm của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 41

3.1. Những mặt đạt được 41

3.2. Hạn chế - nguyên nhân 41

3.3. Đánh giá về điểm mạnh và yếu của bánh mềm Hải Châu 42

3.4. Đánh giá chung về cơ hội và nguy cơ tác động đến thị trường bánh mềm Hải Châu 44

PHẦN III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁNH MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 46

3.1. Phương hướng phát triển của công ty 46

3.2. Định hướng phát triển sản phẩm bánh mềm Hải Châu 46

3.3. Một số giải pháp phát triển thị trường bánh mềm Hải Châu 49

3.3.1. Xây dựng chương trình Marketing cho sản phẩm bánh mềm Hải Châu 49

3.3.2.Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm 50

3.3.3. Cải tiến bao gói, kiểu dáng sản phẩm 51

3.3.4. Chính sách quan tâm nhà phân phối 52

3.3.5. Tăng cường các mặt chi phí để hạ giá thành 54

3.4. Một số kiến nghị với Nhà nước 55

LỜI KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY