Chuyên đề Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

Mục lụcLời mở đầu Chương 1: Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại. 31.1 Ngân hàng thương mại 31.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại 31.1.2 Phân loại Ngân hàng thương mại 4- Theo chế độ sở hữu - Theo quốc tịch 1.1.3 Hoạt động chủ yếu của NHTM 51.1.3.1 Huy động vốn 1.1.3.2 Sử dụng vốn 1.1.3.3 Các hoạt động trung gian 1.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM 81.2.1 Các nguồn vốn của NHTM 8- Vốn tự có - Vốn huy động 1.2.2 Chính sách huy động vốn của NHTM 121.2.2.1 Nội dung chính sách huy động vốn 12- Chính sách lãi suất cạnh tranh - Các dịch vụ do ngân hàng cung ứng - Chính sách khách hàng - Công nghệ ngân hàng - Chính sách cán bộ - Chính sách quảng cáo - Chính sách về cho vay 1.2.2.2 Các hình thức huy động vốn của NHTM trong nền kinh tế thị trường 14- Tạo vốn qua tiền gửi - Tạo vốn qua thị trường vốn - Tạo vốn qua đi vay - Các lĩnh vực tạo vốn khác 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của NHTM 191.3.1 Lãi suất huy động 191.3.2 Các hình thức huy động 201.3.3 Các dịch vụ cung ứng 201.3.4 Mức độ an toàn tiền gửi trong ngân hàng 211.3.5 ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, tập quán của người gửi tiền 211.3.6 ảnh hưởng của các nhân tố khác 21Chương 2: Thực trạng hoạt đông huy động vốn của VIB 222.1 Vài nét về Ngân hàng thương mại cỏ phần quóc tế Việt nam 222.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 222.1.2 Cơ cấu tổ chức 232.1.2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của VIB 232.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 242.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của VIB 262.1.3.1 Các nhân tố chủ quan 26- Quy mô vốn - Mô hình tổ chức - Công nghệ ngân hàng - Trình độ cán bộ nhân viên của VIB - Uy tín của VIB 2.1.3.2 Các nhân tố khách quan 28- Bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới - Chính sách của ngân hàng 2.1.4 Kết quả kinh doanh chủ yếu năm 2000-2001 292.1.4.1 Nguồn vốn 302.1.4.2 Hoạt động tín dụng 302.1.4.3 Hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết 322.1.4.4 Nghiệp vụ đầu tư, hùn vốn 322.1.4.5 Nghiệp vụ dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ 332.1.4.6 Nghiệp vụ thanh toán 342.1.4.7 Nghiệp vụ kinh doanh giấy tờ có giá 342.1.4.8 Hoạt động giao dịch vốn trên thị trường LNH 352.2 Thực trạng hoạt động huy đọng vốn của VIB 2 năm 2000-2001 362.2.1 Cơ cấu nguồn vốn của VIB 2 năm 2000-2001 372.2.2 Chính sách huy động vốn của VIB 382.2.2.1 Chính sách lãi suất 392.2.2.2 Chính sách khách hàng 412.2.2.3 Chính sách cán bộ nhân viên 412.2.2.4 Công nghệ ngân hàng 422.2.2.5 Dịch vụ cung ứng 432.2.2.6 Chính sách cho vay 442.2.3 Các hình thức huy động mà VIB áp dụng 452.2.3.1 Tiền gửi tiết kiệm 462.2.3.2 Tiền gửi của các tổ chức và cá nhân 502.2.3.3 Tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng khác 512.3 Đánh giá kết quả hoạt động huy động vốn củaVIB 2 năm 2000-2001 532.3.1 Kết quả đạt được 532.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động huy động vốn cuă VIB 542.3.2.1 Tồn tại 542.3.2.2 Nguyên nhân 54- Nguyên nhân khách quan - Nguyên nhân chủ quan

Mục lục

Lời mở đầu

Chương 1: Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại. 3

1.1 Ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại 3

1.1.2 Phân loại Ngân hàng thương mại 4

- Theo chế độ sở hữu

- Theo quốc tịch

1.1.3 Hoạt động chủ yếu của NHTM 5

1.1.3.1 Huy động vốn

1.1.3.2 Sử dụng vốn

1.1.3.3 Các hoạt động trung gian

1.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM 8

1.2.1 Các nguồn vốn của NHTM 8

- Vốn tự có

- Vốn huy động

1.2.2 Chính sách huy động vốn của NHTM 12

1.2.2.1 Nội dung chính sách huy động vốn 12

- Chính sách lãi suất cạnh tranh

- Các dịch vụ do ngân hàng cung ứng

- Chính sách khách hàng

- Công nghệ ngân hàng

- Chính sách cán bộ

- Chính sách quảng cáo

- Chính sách về cho vay

1.2.2.2 Các hình thức huy động vốn của NHTM trong nền kinh tế thị trường 14

- Tạo vốn qua tiền gửi

- Tạo vốn qua thị trường vốn

- Tạo vốn qua đi vay

- Các lĩnh vực tạo vốn khác

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của NHTM 19

1.3.1 Lãi suất huy động 19

1.3.2 Các hình thức huy động 20

1.3.3 Các dịch vụ cung ứng 20

1.3.4 Mức độ an toàn tiền gửi trong ngân hàng 21

1.3.5 ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, tập quán của người gửi tiền 21

1.3.6 ảnh hưởng của các nhân tố khác 21

Chương 2: Thực trạng hoạt đông huy động vốn của VIB 22

2.1 Vài nét về Ngân hàng thương mại cỏ phần quóc tế Việt nam 22

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 22

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 23

2.1.2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của VIB 23

2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 24

2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của VIB 26

2.1.3.1 Các nhân tố chủ quan 26

- Quy mô vốn

- Mô hình tổ chức

- Công nghệ ngân hàng

- Trình độ cán bộ nhân viên của VIB

- Uy tín của VIB

2.1.3.2 Các nhân tố khách quan 28

- Bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới

- Chính sách của ngân hàng

2.1.4 Kết quả kinh doanh chủ yếu năm 2000-2001 29

2.1.4.1 Nguồn vốn 30

2.1.4.2 Hoạt động tín dụng 30

2.1.4.3 Hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết 32

2.1.4.4 Nghiệp vụ đầu tư, hùn vốn 32

2.1.4.5 Nghiệp vụ dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ 33

2.1.4.6 Nghiệp vụ thanh toán 34

2.1.4.7 Nghiệp vụ kinh doanh giấy tờ có giá 34

2.1.4.8 Hoạt động giao dịch vốn trên thị trường LNH 35

2.2 Thực trạng hoạt động huy đọng vốn của VIB 2 năm 2000-2001 36

2.2.1 Cơ cấu nguồn vốn của VIB 2 năm 2000-2001 37

2.2.2 Chính sách huy động vốn của VIB 38

2.2.2.1 Chính sách lãi suất 39

2.2.2.2 Chính sách khách hàng 41

2.2.2.3 Chính sách cán bộ nhân viên 41

2.2.2.4 Công nghệ ngân hàng 42

2.2.2.5 Dịch vụ cung ứng 43

2.2.2.6 Chính sách cho vay 44

2.2.3 Các hình thức huy động mà VIB áp dụng 45

2.2.3.1 Tiền gửi tiết kiệm 46

2.2.3.2 Tiền gửi của các tổ chức và cá nhân 50

2.2.3.3 Tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng khác 51

2.3 Đánh giá kết quả hoạt động huy động vốn củaVIB 2 năm 2000-2001 53

2.3.1 Kết quả đạt được 53

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động huy động vốn cuă VIB 54

2.3.2.1 Tồn tại 54

2.3.2.2 Nguyên nhân 54

- Nguyên nhân khách quan

- Nguyên nhân chủ quan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY