Chuyên đề Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạ Long

MỤC LỤCTrangDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 31.1. Một số vấn đề cơ bản về NHTM 31.1.1. Khái niệm về NHTM 31.1.2. Chức năng của NHTM 41.1.3. Hoạt động của NHTM 51.2 Nguồn vốn và hoạt động huy động vốn của NHTM 71.2.1 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại 71.2.1.1 Vốn chủ sở hữu 71.2.1.2 Vốn nợ 101.2.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM 131.2.2.1 Các hình thức huy động vốn 131.2.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá huy động vốn 191.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của NHTM 211.3.1 Nhân tố khách quan 211.3.1.1 Môi trường pháp lý: 211.3.1.2 Môi trường kinh tế: 211.3.1.3 Những nhân tố từ phía khách hàng 221.3.1.4 Cạnh tranh giữa các ngân hàng 221.3.2 Nhân tố chủ quan 231.3.2.1 Xuất phát từ các hình thức HĐV của ngân hàng 231.3.2.2 Chính sách lãi suất huy động 231.3.2.3 Chính sách về Marketing Ngân hàng 241.3.2.4 Công nghệ ngân hàng 24CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO & PTNT Hạ LONG HÀ NỘI 262.1 Tổng quan về NHNN&PTNN và NHNo & PTNT Hạ Long-HN 262.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 262.1.2 Cơ cấu tổ chức 272.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng 292.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Hạ Long 312.2.1 Hoạt động huy động vốn 352.2.2.Hoạt động sử dụng vốn 372.2.3 Hoạt động trung gian khác 392.3 Thực trạng huy động vốn tại NHNo & PTNT Hạ Long 392.3.1 Huy động vốn theo thời gian 392.3.2 Huy động vốn theo đối tượng 432.3.3 Huy động vốn theo hình thức 452.3.4. Huy động vốn theo loại tiền 462.3.5 Tình hình biến động về lãi suất trong thời gian qua 492.4 Những đánh giá và nhận xét 512.4.1 Thành tựu đạt được 512.4.2 Hạn chế 532.4.3 Nguyên nhân 53CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo & PTNT Hạ Long 563.1 Định hướng phát triển của chi nhánh 563.2 Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại NHNN&PTNT HBT 583.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 593.2.2 Nâng cao hiệu quả chính sách khách hàng 613.2.3 Cải thiện chính sách lãi suất phù hợp 623.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 623.2.5 Hoàn thiện và nâng cao quy trình nghiệp vụ 633.2.6 Nâng cao chầt lượng phục vụ 633.2.7 Tăng cường chính sách về Marketting ngân hàng 643.3 Kiến nghị 643.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ và NHNN 643.3.2 Với NHNH&PTNT Việt Nam 673.3.3 Với NHNN&PTNT Hà Nội 68KẾT LUẬN 70

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 3

1.1. Một số vấn đề cơ bản về NHTM 3

1.1.1. Khái niệm về NHTM 3

1.1.2. Chức năng của NHTM 4

1.1.3. Hoạt động của NHTM 5

1.2 Nguồn vốn và hoạt động huy động vốn của NHTM 7

1.2.1 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại 7

1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu 7

1.2.1.2 Vốn nợ 10

1.2.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM 13

1.2.2.1 Các hình thức huy động vốn 13

1.2.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá huy động vốn 19

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của NHTM 21

1.3.1 Nhân tố khách quan 21

1.3.1.1 Môi trường pháp lý: 21

1.3.1.2 Môi trường kinh tế: 21

1.3.1.3 Những nhân tố từ phía khách hàng 22

1.3.1.4 Cạnh tranh giữa các ngân hàng 22

1.3.2 Nhân tố chủ quan 23

1.3.2.1 Xuất phát từ các hình thức HĐV của ngân hàng 23

1.3.2.2 Chính sách lãi suất huy động 23

1.3.2.3 Chính sách về Marketing Ngân hàng 24

1.3.2.4 Công nghệ ngân hàng 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO & PTNT Hạ LONG HÀ NỘI 26

2.1 Tổng quan về NHNN&PTNN và NHNo & PTNT Hạ Long-HN 26

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 26

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27

2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng 29

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Hạ Long 31

2.2.1 Hoạt động huy động vốn 35

2.2.2.Hoạt động sử dụng vốn 37

2.2.3 Hoạt động trung gian khác 39

2.3 Thực trạng huy động vốn tại NHNo & PTNT Hạ Long 39

2.3.1 Huy động vốn theo thời gian 39

2.3.2 Huy động vốn theo đối tượng 43

2.3.3 Huy động vốn theo hình thức 45

2.3.4. Huy động vốn theo loại tiền 46

2.3.5 Tình hình biến động về lãi suất trong thời gian qua 49

2.4 Những đánh giá và nhận xét 51

2.4.1 Thành tựu đạt được 51

2.4.2 Hạn chế 53

2.4.3 Nguyên nhân 53

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo & PTNT Hạ Long 56

3.1 Định hướng phát triển của chi nhánh 56

3.2 Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại NHNN&PTNT HBT 58

3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 59

3.2.2 Nâng cao hiệu quả chính sách khách hàng 61

3.2.3 Cải thiện chính sách lãi suất phù hợp 62

3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62

3.2.5 Hoàn thiện và nâng cao quy trình nghiệp vụ 63

3.2.6 Nâng cao chầt lượng phục vụ 63

3.2.7 Tăng cường chính sách về Marketting ngân hàng 64

3.3 Kiến nghị 64

3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ và NHNN 64

3.3.2 Với NHNH&PTNT Việt Nam 67

3.3.3 Với NHNN&PTNT Hà Nội 68

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY