Chuyên đề Giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của Công Ty Xây Dựng Khu Bắc

Mục lụcLời nói đầu 1Lời cảm ơn 3Mục lục 4Chương I 8CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 81 Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết phải phân tích tài chính của một doanh nghiệp. 81.1 Khái niệm về phân tích tài chính trong doanh nghiệp 81.2 ý nghĩa của phân tài chính trong doanh nghiệp. 81.3 Sự cần thiết của phân tích tài chính trong doanh nghiệp 92 Các bước phân tích tài chính trong một doanh nghiệp. 132.1 Trình tự phân tích tài chính. 132.2 Các bước tiến hành phân tích tài chính của một công ty. 152.3 Các thông tin được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính. 152.3.1 Thông tin chung 162.3.2 Thông tin theo ngành 172.3.4 Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp 173. Các phương pháp được sử dụng trong phân tích tài chính 193.1 Phương pháp phân tích tỷ số 203.2 Phương pháp Dupont. 214 Những nội dung cần thực hiện trong phân tích tài chính 214.1 Phân tích các tỷ số tài chính 214.2 Phân tích các hoạt động tài chính. 315. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính của một doanh nghiệp. 345.1 Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp. 345.2 Tổ chức hoạt động phân tích tài chính 345.3 Người thực hịên phân tích tài chính 355.4 Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 365.5 Việc lựa chọn phương pháp phân tích tài chính 365.6 Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành 36CHƯƠNG II 38THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG KHU BẮC. 381 Giới thiệu Chung về Công ty Xây dựng khu bắc. 382 Thực trạng vể tình hình phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắc. 463 áp dụng phương pháp tỷ số vào phân tích tài chính ở Công ty xây dựng khu bắc 503.1 Phân tích tình hình tài chính của Công ty Xây Dựng Khu bắc. 503.1.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán. 503.1.2 Các tỷ số về khả năng hoạt động. 513.1.3 Các tỷ số về khả năng sinh lãi. 524 Nhận xét chung về tình hình tài chính. 535 Các lợi thế tài chính mà Công ty hiện có. 546 Các bất lợi về tài chính mà Công ty đang gặp phải 547 Nhận xét chung về tình hình phân tích tài chính của Công ty Xây Dựng Khu Bắc 557.1 Phương pháp phân tích tài chính mới dừng lại ở phương pháp truyền thống 55Chương III 59GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỶ SỐ VÀO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG KHU BẮC. 591. Các chiến lược nhằm áp dụng hiệu quả phương pháp phân tích tỷ số khi phân tích tài chính của Công ty trong những năm tới. 592 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Công ty 622.2 Nâng cao khả năng phân tích của đội ngũ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính. 642.3 Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính. 652.4 Bồi dưỡng cán bộ nòng cốt để họ có thể đọc và hiểu các báo cáo tài chính. 673 Nâng cao tính chính xác của các bản báo cáo tài chính. 673.1 Nâng cao tính độc lập của các bản báo cáo tài chính. 673.2 Nâng cao tính chuẩn mực của các báo cáo tài chính. 694 Định hướng với các hoạt động tài chính của Công ty. 695 Kiến Nghị 71Kết luận 72Tài liệu tham khảo 74

Mục lục

Lời nói đầu 1

Lời cảm ơn 3

Mục lục 4

Chương I 8

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 8

1 Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết phải phân tích tài chính của một doanh nghiệp. 8

1.1 Khái niệm về phân tích tài chính trong doanh nghiệp 8

1.2 ý nghĩa của phân tài chính trong doanh nghiệp. 8

1.3 Sự cần thiết của phân tích tài chính trong doanh nghiệp 9

2 Các bước phân tích tài chính trong một doanh nghiệp. 13

2.1 Trình tự phân tích tài chính. 13

2.2 Các bước tiến hành phân tích tài chính của một công ty. 15

2.3 Các thông tin được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính. 15

2.3.1 Thông tin chung 16

2.3.2 Thông tin theo ngành 17

2.3.4 Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp 17

3. Các phương pháp được sử dụng trong phân tích tài chính 19

3.1 Phương pháp phân tích tỷ số 20

3.2 Phương pháp Dupont. 21

4 Những nội dung cần thực hiện trong phân tích tài chính 21

4.1 Phân tích các tỷ số tài chính 21

4.2 Phân tích các hoạt động tài chính. 31

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính của một doanh nghiệp. 34

5.1 Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp. 34

5.2 Tổ chức hoạt động phân tích tài chính 34

5.3 Người thực hịên phân tích tài chính 35

5.4 Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 36

5.5 Việc lựa chọn phương pháp phân tích tài chính 36

5.6 Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành 36

CHƯƠNG II 38

THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG KHU BẮC. 38

1 Giới thiệu Chung về Công ty Xây dựng khu bắc. 38

2 Thực trạng vể tình hình phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắc. 46

3 áp dụng phương pháp tỷ số vào phân tích tài chính ở Công ty xây dựng khu bắc 50

3.1 Phân tích tình hình tài chính của Công ty Xây Dựng Khu bắc. 50

3.1.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán. 50

3.1.2 Các tỷ số về khả năng hoạt động. 51

3.1.3 Các tỷ số về khả năng sinh lãi. 52

4 Nhận xét chung về tình hình tài chính. 53

5 Các lợi thế tài chính mà Công ty hiện có. 54

6 Các bất lợi về tài chính mà Công ty đang gặp phải 54

7 Nhận xét chung về tình hình phân tích tài chính của Công ty Xây Dựng Khu Bắc 55

7.1 Phương pháp phân tích tài chính mới dừng lại ở phương pháp truyền thống 55

Chương III 59

GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỶ SỐ VÀO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG KHU BẮC. 59

1. Các chiến lược nhằm áp dụng hiệu quả phương pháp phân tích tỷ số khi phân tích tài chính của Công ty trong những năm tới. 59

2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Công ty 62

2.2 Nâng cao khả năng phân tích của đội ngũ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính. 64

2.3 Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính. 65

2.4 Bồi dưỡng cán bộ nòng cốt để họ có thể đọc và hiểu các báo cáo tài chính. 67

3 Nâng cao tính chính xác của các bản báo cáo tài chính. 67

3.1 Nâng cao tính độc lập của các bản báo cáo tài chính. 67

3.2 Nâng cao tính chuẩn mực của các báo cáo tài chính. 69

4 Định hướng với các hoạt động tài chính của Công ty. 69

5 Kiến Nghị 71

Kết luận 72

Tài liệu tham khảo 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY