Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai dự án EDOCMAN của công ty cổ phần giải pháp phần mềm CMC (CMCSoft)

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC (CMCSOFT) 3

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MỀM CMC 3

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 4

III. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 6

1. Mô hình 6

2.Mô tả mô hình 7

2.1.Khối hỗ trợ - chức năng (FUs) 7

2.2.Khối kinh doanh, dịch vụ và phát triển phần mềm (SBUs) 7

2.3. Sản phẩm, giải pháp, dịch vụ - của CMCSoft bao gồm: 8

IV. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 9

1.Đặc điểm về sản phẩm, dịch vụ và giải pháp do công ty cung ứng 9

1.1. Sản phẩm 9

1.2. Giải pháp 11

1.3. Dịch vụ 15

2. Đặc điểm khách hàng và thị trường tiêu thụ 17

2.1. Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ 17

2.2. Quan hệ đối tác 18

2.3. Các khách hàng lớn của CMC 20

3. Đặc điểm về lao động 21

3.1. Đội ngũ nhân viên 21

3.2. Năng lực, chuyên môn 23

3.3. Kế hoạch tuyển mộ, tuyển dụng và đào tạo 24

3.4. Về lương thưởng 25

4. Đặc điểm về công nghệ và trang thiết bị 25

5. Tình hình tài chính của công ty 26

Phần II : THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN EDOCMAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMCSOFT 29

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CMCSoft qua một số năm 29

1. Một số chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 29

2.Kết quả triển khai một số dự án của Công ty qua các năm 30

II. Phân tích thực trạng triển khai Edocman của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm CMCSoft 32

1.Giới thiệu chung về phần mềm Edocman 32

2.Chu trình triển khai dự án phần mềm Edocman 34

2.1. Khái quát chung 35

2.2. Các bước thực hiện và kết quả 35

2.2.1. Lập kế hoạch triển khai 35

2.2.2. Chuẩn bị triển khai 36

2.2.3. Thực hiện triển khai 37

2.2.4. Báo cáo triển khai 38

2.2.5. Kết thúc triển khai 38

3. Đánh giá chung công tác triển khai các dự án Edocman của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm CMCSoft 39

3.1. Đánh giá chung tình hình triển khai dự án Edocman 39

3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng dự án Edocman 40

3.2.1. Danh sách các chỉ tiêu được chia theo nhóm chỉ tiêu tại CMCSoft 40

3.2.2. Mục tiêu chất lượng cho loại hình dự án 41

3.3. Đánh giá chi tiết tình hình thực hiện các chỉ tiêu 43

3.3.1. Nhóm chỉ tiêu năng suất 43

3.3.1.1.Độ lệch thời gian thực hiện 43

3.3.1.2. Tỉ lệ sử dụng nguồn lực 45

3.3.1.3. Tính đúng hạn bàn giao các sản phẩm của dự án 48

3.3.1.4. Tỷ lệ hoàn thành các yêu cầu 49

3.3.2. Nhóm chỉ tiêu chất lượng 50

3.3.2.1. Điểm hài lòng của khách hàng 51

3.3.2.2. Số lỗi phần mềm phát hiện trong dự án 54

3.3.2.3. Tỷ lệ lỗi bỏ xót trên quy mô dự án 57

3.3.3. Nhóm chỉ tiêu quy trình 58

3.3.3.1. Số NC/NX trên một MM 58

3.3.3.2. Tỉ lệ NC/NX đóng đúng hạn 59

3.3.3.3. Tỷ lệ NC/NX lặp 59

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình thực hiện dự án Edocman 65

4.1.Đội ngũ Cán bộ triển khai dự án 65

4.2.Tính quy trình trong việc triển khai 65

4.3.Hệ thống quản ly' chất lượng 66

4.4. Khách hàng 66

5. Đánh giá chung về hiệu quả triển khai dự án 67

5.1. Những thành tựu đạt được: 67

5.1.1. Quy trình thực hiện hoàn thiện 67

5.1.2. Hệ thống tài liệu hướng dẫn chi tiết và cụ thể 68

5.1.3. Có hệ thống tính chi phí và đảm bảo ngân sách cho từng dự án(EVMS) 68

5.1.4. Đã áp dụng các công cụ thống kê trong quá trình quản ly' rủi ro 68

5.1.5. Có hệ thống support xử l‎y' các tình huống nhanh chóng và hiệu quả 69

5.2. Những hạn chế 69

5.2.1.Số rủi ro còn gặp phải là khá nhiều 69

5.2.2. Đội ngũ triển khai chưa thực sự hiệu quả 69

5.2.3. Còn xảy ra nhiều lỗi trong quá trình sử dụng và thực thi phần mềm 70

5.2.4. Tiến độ triển khai còn chậm 70

5.2.5. Một số chức năng chưa được hoàn chỉnh 70

5.2.6. Hệ thống đánh giá nội bộ chưa phát huy hết vai trò 70

5.3.Nguyên nhân của nhược điểm 71

5.3.1.Nguyên nhân bao trùm 71

5.3.2. Nguyên nhân cụ thể 71

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN EDOCMAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMCSOFT 73

I. Định hướng phát triển của CMCSoft 73

II. Giải pháp nâng cao chất lượng triển khai dự án Edocman 73

1. Nghiên cứu nhưu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng 73

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ triển khai 76

3. Nâng cao khả năng phối hợp với các bên tham gia và khách hàng 79

4. Thực hiện phương pháp cải tiến chất lượng không ngừng 81

5. Nâng cao hiệu quả đánh giá nội bộ 85

6. Áp dụng các phần mềm công cụ quản l‎y' dự án toàn diện 88

Kết luận 94

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY