Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần may Thăng Long

MỤC LỤC.

Lời cảm ơn .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 4

1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài .4

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 5

1.3. Các mục tiêu nghiên cứu .5

1.4. Phạm vi nghiên cứu .5

1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu 5

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HQSD LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG .10

2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 10

2.2. Đánh giá tổng quan năng suất lao động của Công ty và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến HQSD lao động của Công ty .10

2.2.1. Đánh giá tổng quan về HQSD lao động của Công ty .10

a) Khái quát về Công ty Cổ phần May Thăng Long .10

b) Đánh giá tổng quan .13

2.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới HQSD lao động ở Công ty .13

2.3. Kết quả phân tích dữ liệu thu thập 14

2.3.1. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp 14

2.3.2. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp .18

CHƯƠNG 3. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HQSD LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG .20

3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu HQSD lao động của Công ty .20

3.1.1. Các kết luận: 20

a) Thành tích đạt được về HQSD lao động và nguyên nhân .20

b) Tồn tại và nguyên nhân 21

3.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu HQSD lao động 21

3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao HQSD lao động của Công ty .22

3.2.1. Các đề xuất nhằm nâng cao HQSD lao động của Công ty 22

3.2.2. Các kiến nghị nhằm nâng cao HQSD lao động của Công ty .27

DANH MỤC BẢNG BIỂU.

Bảng 1. Cơ cấu lao động quản lý Công ty phân theo trình độ .14

Bảng 2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi và thâm niên công tác .15

Bảng 3. Biến động tổng số LĐ của Công ty thời kỳ 2006-2008 .16

Bảng 4. Số lượng LĐ ra vào Công ty trong thời kỳ 2006-2008 .17

Bảng 5. Tình hình sử dụng thời gian LĐ của Công ty .17

Bảng 6. Biến động NSLĐ của Công ty do ảnh hưởng các nhân tố .18

Bảng 7. Bảng kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong 3 năm

(2006- 2008) .19

DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ.

Biểu tượng của Công ty .10

Sơ đồ 1 12

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT:

Hiệu quả sử dụng: HQSD.

Lao động: LĐ.

Năng suất lao động: NSLĐ

Doanh nghiệp nhà nước: DNNN

Doanh nghiệp: DN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY