Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại công ty xây dựng công trình giao thông 874

Môc lôcLời mở đầu 1PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 21.1 DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 21.1.1 Khái niệm dự án 21.1.2 Vai trò của dự án 31.1.3 Phân loại dự án 41.1.4 Các giai đoạn của dự án 51.1.4.1 Xác định dự án 51.1.4.2 Phân tích và lập dự án đầu tư 51.1.4.3 Duyệt dự án 61.1.4.4 Thực hiện dự án 71.1.4.5 Nghiệm thu, tổng kết và giải thể 71.2 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 71.2.1 Khái niệm thẩm định dự án 71.2.2 Nội dung thẩm định dự án 81.2.2.1 Thẩm định kỹ thuật 81.2.2.2 Thẩm định kinh tế xã hội của dự án 81.2.2.3 Thẩm định thị trường 91.2.2.4 Thẩm định tài chính dự án 91.3 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 91.3.1 Khái niệm, mục đích ý nghĩa của thẩm định tài chính dự án 913.2 Nội dung của thẩm định tài chính dự án 101.3.2.1 Dự toán vốn đầu tư 101.3.2.2 Dự tính các dòng tiền của dự án 121.3.2.3 Xác định lãi suất chiết khấu 151.3.2.4 Xét các chỉ tiêu thẩm định tài chính dự án 161.3.2.5 Đánh giá rủi ro của dự án 191.4 Chất lượng thẩm định tài chính dự án 201.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án 211.4.1.1 Sự tuân thủ quy trình thẩm định 211.4.1.2 Thời gian và chi phí thẩm định 211.4.1.3 Kết quả thẩm định 221.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án 231.4.2.1 Các yếu tố chủ quan 23PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 252.1 TỔNG QUAN VỂ CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 252.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 252.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý của công ty XD.CTGT 874 272.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 272.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận Tổng công ty 282.1.2.3 Quy trình công nghệ 292.2 CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 322.2.1 Tổng hợp các dự án của công ty trong những năm gần đây 322.2.2 Công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty 332.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động thẩm định tài chính dự án tại công ty 382.31. Những kết quả đạt được 382.3.2 Những hạn chế 392.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 40PHẦN III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 413.1 Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 413.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại công ty 423.2.1 Đối với lãnh đạo công ty 423.2.3 Đối với cán bộ thực hiện thẩm định 423.2.3 Nội dung thẩm định 423.3 Một số kiến nghị đối với ngân hàng, cơ quan cấp trên. 423.3.1 Đối với ngân hàng 423.3.2 Đối với cơ quan cấp trên 42Kết luận 44

Môc lôc

Lời mở đầu 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1 DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1.1 Khái niệm dự án 2

1.1.2 Vai trò của dự án 3

1.1.3 Phân loại dự án 4

1.1.4 Các giai đoạn của dự án 5

1.1.4.1 Xác định dự án 5

1.1.4.2 Phân tích và lập dự án đầu tư 5

1.1.4.3 Duyệt dự án 6

1.1.4.4 Thực hiện dự án 7

1.1.4.5 Nghiệm thu, tổng kết và giải thể 7

1.2 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 7

1.2.1 Khái niệm thẩm định dự án 7

1.2.2 Nội dung thẩm định dự án 8

1.2.2.1 Thẩm định kỹ thuật 8

1.2.2.2 Thẩm định kinh tế xã hội của dự án 8

1.2.2.3 Thẩm định thị trường 9

1.2.2.4 Thẩm định tài chính dự án 9

1.3 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 9

1.3.1 Khái niệm, mục đích ý nghĩa của thẩm định tài chính dự án 9

13.2 Nội dung của thẩm định tài chính dự án 10

1.3.2.1 Dự toán vốn đầu tư 10

1.3.2.2 Dự tính các dòng tiền của dự án 12

1.3.2.3 Xác định lãi suất chiết khấu 15

1.3.2.4 Xét các chỉ tiêu thẩm định tài chính dự án 16

1.3.2.5 Đánh giá rủi ro của dự án 19

1.4 Chất lượng thẩm định tài chính dự án 20

1.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án 21

1.4.1.1 Sự tuân thủ quy trình thẩm định 21

1.4.1.2 Thời gian và chi phí thẩm định 21

1.4.1.3 Kết quả thẩm định 22

1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án 23

1.4.2.1 Các yếu tố chủ quan 23

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 25

2.1 TỔNG QUAN VỂ CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 25

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 25

2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý của công ty XD.CTGT 874 27

2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 27

2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận Tổng công ty 28

2.1.2.3 Quy trình công nghệ 29

2.2 CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 32

2.2.1 Tổng hợp các dự án của công ty trong những năm gần đây 32

2.2.2 Công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty 33

2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động thẩm định tài chính dự án tại công ty 38

2.31. Những kết quả đạt được 38

2.3.2 Những hạn chế 39

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 40

PHẦN III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 41

3.1 Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 41

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại công ty 42

3.2.1 Đối với lãnh đạo công ty 42

3.2.3 Đối với cán bộ thực hiện thẩm định 42

3.2.3 Nội dung thẩm định 42

3.3 Một số kiến nghị đối với ngân hàng, cơ quan cấp trên. 42

3.3.1 Đối với ngân hàng 42

3.3.2 Đối với cơ quan cấp trên 42

Kết luận 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY