Chuyên đề Giải pháp mở rộng thị trường ở Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Bao bì Đoàn Kết

Mục lục LỜI MỞ ĐẦU 1Chương I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐOÀN KẾT 31.1. Một số nét khái quát về công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 31.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 31.1.2. Một số đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 41.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 81.2.1. Thuận lợi 81.2.2. Khó khăn 9Chương II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐOÀN KẾT 112.1. Tình hình sản xuất kinh doanh thời gian qua 112.2. Thực trạng mở rộng thị trường của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 122.2.1 Đặc trưng của thị trường bao bì. 122.2.2. Thị trường trong nước 172.2.3. Thị trường quốc tế 23Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐOÀN KẾT 243.1. Phương hướng phát triển thị trường của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 243.2. Giải pháp mở rộng thị trường của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết trong thời gian tới 283.2.1. Mở rộng hệ thống các nhà phân phối 283.2.2. Nghiên cứu sản phẩm bao bì mới 343.2.3. Lựa chọn và phát triển hệ thống các khách hàng chiến lược và khách hàng tiềm năng 363.3.4. Đa dạng hóa chủng loại và mẫu mã sản phẩm 383.3.5. Hạ giá thành sản phẩm để có được giá cả cạnh tranh trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận doanh nghiệp 393.3.6. Quảng cáo và khuyến mại 443.3.7. Nghiên cứu thị trường cho mẫu bao bì mới 54KẾT LUẬN.56TÀI LIỆU THAM KHẢO.57

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐOÀN KẾT 3

1.1. Một số nét khái quát về công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 3

1.1.2. Một số đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 4

1.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 8

1.2.1. Thuận lợi 8

1.2.2. Khó khăn 9

Chương II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐOÀN KẾT 11

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh thời gian qua 11

2.2. Thực trạng mở rộng thị trường của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 12

2.2.1 Đặc trưng của thị trường bao bì. 12

2.2.2. Thị trường trong nước 17

2.2.3. Thị trường quốc tế 23

Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐOÀN KẾT 24

3.1. Phương hướng phát triển thị trường của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết 24

3.2. Giải pháp mở rộng thị trường của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Đoàn Kết trong thời gian tới 28

3.2.1. Mở rộng hệ thống các nhà phân phối 28

3.2.2. Nghiên cứu sản phẩm bao bì mới 34

3.2.3. Lựa chọn và phát triển hệ thống các khách hàng chiến lược và khách hàng tiềm năng 36

3.3.4. Đa dạng hóa chủng loại và mẫu mã sản phẩm 38

3.3.5. Hạ giá thành sản phẩm để có được giá cả cạnh tranh trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận doanh nghiệp 39

3.3.6. Quảng cáo và khuyến mại 44

3.3.7. Nghiên cứu thị trường cho mẫu bao bì mới 54

KẾT LUẬN.56

TÀI LIỆU THAM KHẢO.57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY