Chuyên đề Giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ rượu ngoại tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY EXSECO

I. Thông tin chung về công ty EXSECO .

1. Tên công ty .

2. Địa chỉ giao dịch .

3. Hình thức pháp lý .

4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu .

II. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .

1. Sự ra đời của công ty

2. Các giai đoạn phát triển chủ yếu và sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty qua từng giai đoạn .

III. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của công ty

1. Đặc điểm về sản phẩm .

2. Đặc điểm thị trường .

3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy công ty .

4. Đặc điểm về vốn .

5. Đặc điểm về nhân lực .

6. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị

III. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây

3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch .

3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY EXSECO .

I. Đặc điểm về môi trường kinh doanh có ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty EXSECO

1. Những nhân tố cơ bản của môi trường ngành

2. Những nhân tố cơ bản của môi trường vĩ mô .

II. Tình hình thu mua và tiêu thụ rượu ngoại tại công ty .

1. Tình hình thu mua rượu ngoại của công ty .

2. Tình hình tiêu thụ rượu ngoại của công ty .

III. Thực trạng hoạt động Marketing của công ty .

1. Mục tiêu Marketing

2. Hoạt động quản trị Marketing

3. Hoạt động nghiên cứu thị trường

4. Chính sách Marketing – Mix .

IV. Đánh giá hoạt động Marketing của công ty .

1. Những thành tựu đạt được

2. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại .

PHẦN III: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ RƯỢU NGOẠI CỦA CÔNG TY EXSECO

I. Cơ hội, thách thức đối với công ty .

1. Cơ hội .

2. Thách thức .

II. Định hướng phát triển của công ty .

1. Mục tiêu .

2. Phương hương phát triển

III. Các giải pháp chủ yếu .

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường nhằm phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu .

2. Các giải pháp Marketing – mix .

2.1. Chính sách sản phẩm .

2.2. Chính sách giá .

2.3. Chính sách phân phối .

2.4. Chính sách xúc tiến bán hàng .

3. Một số giải pháp khác .

4. Các giải pháp hỗ trợ

KẾT LUẬN Trang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY