Chuyên đề Định hướng phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

1. Tính tất yếu của đề tài. 4

2. Mục đích nghiên cứu. 5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5

4. Phương pháp nghiên cứu. 5

5. Kết cấu đề án. 5

PHẦN 1- TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CUNG ỨNG CHO DỊCH VỤ LOGISTICS. 7

1.1 . Khái niệm và đặc điểm ngành dịch vụ logistics. 7

1.1.1 Khái niệm. 7

1.1.2. Bản chất kinh tế của logistics. 11

1.1.3.Thị trường logistic và những hiểu đúng nên có. 16

1.1.4.Đặc điểm của ngành dịch vụ logistics. 20

1.1.4.1. Đặc điểm của dịch vụ logistics. 20

1.1.4.2.Vai trò của logistics. 22

1.1.4.3.Tác dụng của dịch vụ logistics. 24

1.2. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực cung ứng cho dịch vụ logistics. 27

1.2.1. Đăc điểm nguồn nhân lực ngành logistics. .27

1.2.2. Kinh nghiệm cung ứng dịch vụ logistics của một số nước và bài học đối với Việt Nam. 28

1.2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước. 28

a) Kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ logistic của bưu chính Singapore. 29

b) Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng của Walmart 30

c) Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng của Trung Quốc. 32

d) Kinh nghiệm của 100 đối tác chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới. 38

1.2.2.2. Bài học đối với Việt Nam. 54

1.3. Các cam kết của Việt Nam trong WTO về dịch vụ logistics 53

PHẦN 2- Tình hình phát triển của ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam thời gian qua và thực trạng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. 68

2.1. Tình hình phát triển của ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam thời gian qua 68

2.1.1. Thực trạng ngành Logistics ở Việt Nam hiện nay. 68

2.1.2 Một số cơ hội và thách thức đối với ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. 74

2.2. Thực trạng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. 78

2.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay. 78

2.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. 82

PHẦN 3- Định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cung ứng dịch vụ logistics tại Viêt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 86

1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực cung ứng ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam. 86

2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cung ứng ngành dịch vụ logistic tại Việt Nam. 87

KẾT LUẬN. 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY