Chuyên đề Định hướng đổi mới và những giải pháp với kinh tế tư nhân

Mở Đầu 1

NỘI DUNG 2

1.Khái niệm nội dung và vai trò của kinh tế tư nhân 2

1.1. Khai niệm của kinh tế tư nhân 2

1.2. Các bộ phận của kinh tế tư nhân. 3

1.3.Vai trò của kinh tế tư nhân. 3

a) Đóng góp vào tổng sản phẩm trong nước(GDP) 3

b) Đóng góp và huy động các nguồn vốn trong xã hội, nộp ngân sách cho nhà nước. 3

c) khu vực kinh tế tư nhân tạo việc làm và góp phần xoá đói giảm nghèo. 4

d) Khu vực kinh tế tư nhân góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và chuyển đổi cơ chế quản lí kinh tế xã hội. 4

2. Thực trạng phát triển và cơ chế chính sách đối với kinh tế tư nhân. 4

2.1>Thực trạng phát triển của kinh tế tư nhân thời gian qua. 5

2.2> Thực trạng cơ chế chính sách đối với kinh tế tư nhân 7

2.2 Thực trạng về môi trường sản xuất kinh doanh 10

3. Định hướng đổi mới và những giải pháp với kinh tế tư nhân. 12

3.1. Định hướng đổi mới đối với kinh tế tư nhân. 12

3.2. Các giải pháp với chính sách đổi mới với kinh tế tư bản tư nhân. 12

KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY