Chuyên đề Dịch vụ Bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển nam Hà Nội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI1.1 khái quát về NHTM1.1.1 Khái niệm - đặc điểm NHTM1.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM1.2 HĐBL của NHTM1.2.1 Khái quát về HĐBL của NHTM1.2.2 Phát triển HĐBL của NHTM1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Quy trình dịch vụ BL tại NH1.2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển HĐBL1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển HĐBL của NHTM1.3.1 Các nhân tố chủ quan1.3.2 Các nhân tố khách quanCHƯƠNG II : TRỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA CHI NHÁNH NH ĐT&PT NAM HÀ NỘI2.1 Khái quát về chi nhánh NH ĐT&PT nam Hà Nội2.1.1 Sơ lược quá trình phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức – Nhân sự2.1.3 Kết quả hoạt động chủ yếu của NH2.2 Trực trạng phát triển HĐBL của NH2.2.1 Trực trạng phát triển HĐBL của NH2.2.2 Thực trạng phát triển HĐBL của chi nhánh NH ĐT&PT2.3 Đánh giá thực trạng phát triển HĐBL của NH2.3.1 Kết quả 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế2.3.2.2 Nguyên nhâna. Nguyên nhân chủ quanb. Nguyên nhân khách quanCHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNGBẢO LÃNH CỦA NH ĐT&PT NAM HÀ NỘI3.1 Định hướng phát triển HĐBL của NH ĐT&PT Nam Hà Nội 3.2 Giải pháp 3.3 Kiến nghị

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI

1.1 khái quát về NHTM

1.1.1 Khái niệm - đặc điểm NHTM

1.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM

1.2 HĐBL của NHTM

1.2.1 Khái quát về HĐBL của NHTM

1.2.2 Phát triển HĐBL của NHTM

1.2.2.1 Khái niệm

1.2.2.2 Quy trình dịch vụ BL tại NH

1.2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển HĐBL

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển HĐBL của NHTM

1.3.1 Các nhân tố chủ quan

1.3.2 Các nhân tố khách quan

CHƯƠNG II : TRỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA CHI NHÁNH NH ĐT&PT NAM HÀ NỘI

2.1 Khái quát về chi nhánh NH ĐT&PT nam Hà Nội

2.1.1 Sơ lược quá trình phát triển

2.1.2 Cơ cấu tổ chức – Nhân sự

2.1.3 Kết quả hoạt động chủ yếu của NH

2.2 Trực trạng phát triển HĐBL của NH

2.2.1 Trực trạng phát triển HĐBL của NH

2.2.2 Thực trạng phát triển HĐBL của chi nhánh NH ĐT&PT

2.3 Đánh giá thực trạng phát triển HĐBL của NH

2.3.1 Kết quả

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân

2.3.2.1 Hạn chế

2.3.2.2 Nguyên nhân

a. Nguyên nhân chủ quan

b. Nguyên nhân khách quan

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNGBẢO LÃNH CỦA NH ĐT&PT NAM HÀ NỘI

3.1 Định hướng phát triển HĐBL của NH ĐT&PT Nam Hà Nội

3.2 Giải pháp

3.3 Kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY