Chuyên đề Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh

MỤC LỤC.

LỜI MỞ ĐẦU 1. PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH 4

1.1.Quá trình hình thành phát triển của công ty 4

1.1.1. Các giai đoạn phát triển của công ty 4

1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng hoạt động của công ty 6

1.1.3. Bộ máy chính trị của công ty . 6

1.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty 10

1.2. Một số đặc điểm của công ty 14

1.2.1. Đặc điểm về pháp lý 14

1.2.2. Đặc điểm về mặt hàng 15

1.2.3. Đặc điểm về khách hàng 16

1.2.4. Đặc điểm về nhân lực 16

1.2.5. Đặc điểm về cơ sở vật chất 19

1.2.6. Đặc điểm về tài chính 20

PHẦN 2: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH 22

2.1 . Khái quát về kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty. 22

2.1.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty . 22

2.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty. 23

2.2. Kết quả tiêu thụ mặt hàng qua các năm 25

2.3. Kết quả tiêu thụ thị trường . 27

2.4.Các hoạt động công ty đã thực hiện . 29

2.4.1. Điều tra nghiên cứu thị trường 29

2.4.2. Xây dựng mạng lưới bán hàng 30

2.4.3. Tổ chức thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm . 32

2.4.4. Xây dựng đội ngũ . 35

2.4.5. Xúc tiến bán hàng . 41

2.4.6. Vai trò của hoạt động tiêu thụ 41

2.4.7. Đặc điểm của hoạt động tiêu thụ 44

2.4. Những vấn đè tồn tại chủ yếu trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty giống cây trồng Quảng Ninh 48

2.4.1. Nguyên nhân khách quan 49

2.4.2. Nguyên nhân chủ quan 50

PHẦN 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHI ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 51

3.1. Định hướng phát triển tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm tới 51

3.2. Một số giải pháp về tiêu thụ sản phẩm của công ty 52

3.2.1. Giải pháp về thị trường 55

3.2.2. Giải pháp về tài chính 57

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

PHỤ LỤC 65

MỤC LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY