Chuyên đề Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kem xốp của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ 3

CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU 3

I. Sự hình thành và phát triển của CTCP bánh kẹo Hải Châu 3

1. Thông tin chung về CTCP bánh kẹo Hải Châu 3

2. Địa chỉ giao dịch 3

3. Loại hình doanh nghiệp 4

4. Ngành và lĩnh vực kinh doanh 4

5. Những quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty 5

*Quyền hạn 5

*Nghĩa vụ 5

II. Qúa trình hình thành và phát triển của CTCP bánh kẹo Hải Châu 6

1.Giai đoạn 1(1965- 1975) 6

2. Giai đoạn 2 ( 1975- 1990) 6

3. Giai đoạn 3 (1990- 2000) 7

4. Giai đoạn 4( 2000- nay) 8

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 10

SẢN PHẨM BÁNH KEM XỐP CỦA CTCP 10

BÁNH KẸO HẢI CHÂU 10

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị CTCP bánh kẹo Hải Châu 10

II. Những đặc điểm về kinh tế, kỹ thuật của công ty 15

1. Đặc điểm về sản phẩm của công ty 15

2. Đặc điểm về thị trường của công ty 16

3. Đặc điểm về nguồn nhân sự 20

4. Đặc điểm về máy móc thiết bị 22

5. Đặc điểm về tài chính 23

III. Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ bánh kem xốp của CTCP bánh kẹo Hải Châu 24

1.Tình hình tiêu thụ bánh kem xốp của CTCP bánh kẹo Hải Châu 24

2.Tình hình thị trường sản phẩm bánh kem xốp của công ty 27

3.Hệ thống kênh phân phối của công ty 29

4. Chính sách giá cả của công ty 32

5.Hoạt động xúc tiến bán của công ty 34

IV. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ bánh kem xốp của công ty trong một vài năm trở lại đây. 37

1.Những thành tựu mà công ty đã đạt được 37

2.Những khó khăn mà công ty đang gặp phải 39

3.Nguyên nhân của những hạn chế trên 41

PHẦN 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ BÁNH KEM XỐP CỦA CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU 43

I. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 43

1. Những cơ hội và thách thức đối với công ty trong thời gian tới 43

2. Phương hướng của công tuy trong giai đoạn tới 44

II. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ bánh kem xốp 46

1. Đẩy mạnh hoạt động điều tra nghiên cứu và mở rộng thị trường 46

2. Thực hiện sử dụng tiết kiệm, nghiên cứu tìm ra nguyên vật liệu thay thế 48

3. Xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 50

4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tạo mẫu mã – bao bì nhãn mác 51

5. Thực hiện việc quảng cáo hỗ trợ cho tiêu thu bánh kem xốp 51

6. Một số kiến nghị đối với nhà nước 52

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

MỤC LỤC 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY