Chuyên đề Đẩy mạnh hoạt động Marketing dịch vụ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Marketing trong kinh doanh dịch vụ tại công ty V.M.I

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG PHẠM VI CÁC NGÀNH DỊCH VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRUỜNG DỊCH VỤ1. Sản phẩm dịch vụ và đặc điểm của nó1.1. Khái niệm về dịch vụ1.2. Phân loại dịch vụ1.2.1. Phân loại dịch vụ theo chủ thể thực hiện1.2.2. Phân loại dịch vụ theo quá trình mua bán hàng hoá bao gồm1.2.3. Phân loại dịch vụ theo những đặc điểm khác nhau1.3. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ1.4. Phân biệt giữa hoạt động dịch vụ với hoạt động sản xuất vật chất2. Marketing dịch vụ và đặc điểm của quá trình thiết lập hệ thống marketing trong lĩnh vực dịch vụ2.1. Điều kiện ra đời của Marketing dịch vụ2.2. Khái niệm Marketing dịch vụ2.3. Vận dụng lý thuyết Marketing vào lĩnh vực dịch vụ2.3.1. Tìm hiểu hành vi mua bán của khách hàng2.3.2. Phân đoạn, lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu và định vị dịch vụ2.3.3. Marketing hỗn hợp đối với dịch vụCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY V.M.I.I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY V.M.I1. Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển2 . Đặc điểm về cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 3. Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ của Công Ty3.1. Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ3.2.Tổng hợp về vốn của Doanh Nghiệp tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2003.3.3. Đặc điểm về lao độngII. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY V.M.I.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của công ty2. Một số chiến lược công ty đã áp dụng trong hoạt động marketing dịch vụ.3. Những tồn tại – thiếu sót và hướng giải quyếtCHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ MAKETING TRONG KING DOANH DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY V.M.II . CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TYII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁPIII. CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ TRONG KINH DOANH1. Dẫn đầu thị phần2.Dẫn đầu về chất lượng3.Tối đa hoá lợi nhuận ngắn hạn 4. Tối đa hoá doanh thu5. Dẫn đầu chủng loại hàng hoá6. Tạo lợi thế cạnh tranhIV. MỤC TIÊU SẮP TỚI CỦA CÔNG TY V.M.I.1. Chiến lược góc khuất thị trường 2. Chiến lược khác biệt hoá 3. Nhân sự 3. Chính sách giá cả4. Phương thức thanh toán 5. Sử dụng phương tiện thông tin 6. Chăm sóc khách hàng KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG PHẠM VI CÁC NGÀNH DỊCH VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRUỜNG DỊCH VỤ

1. Sản phẩm dịch vụ và đặc điểm của nó

1.1. Khái niệm về dịch vụ

1.2. Phân loại dịch vụ

1.2.1. Phân loại dịch vụ theo chủ thể thực hiện

1.2.2. Phân loại dịch vụ theo quá trình mua bán hàng hoá bao gồm

1.2.3. Phân loại dịch vụ theo những đặc điểm khác nhau

1.3. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ

1.4. Phân biệt giữa hoạt động dịch vụ với hoạt động sản xuất vật chất

2. Marketing dịch vụ và đặc điểm của quá trình thiết lập hệ thống marketing trong lĩnh vực dịch vụ

2.1. Điều kiện ra đời của Marketing dịch vụ

2.2. Khái niệm Marketing dịch vụ

2.3. Vận dụng lý thuyết Marketing vào lĩnh vực dịch vụ

2.3.1. Tìm hiểu hành vi mua bán của khách hàng

2.3.2. Phân đoạn, lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu và định vị dịch vụ

2.3.3. Marketing hỗn hợp đối với dịch vụ

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY V.M.I.

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY V.M.I

1. Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển

2 . Đặc điểm về cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty

3. Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ của Công Ty

3.1. Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ

3.2.Tổng hợp về vốn của Doanh Nghiệp tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2003.

3.3. Đặc điểm về lao động

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY V.M.I.

1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của công ty

2. Một số chiến lược công ty đã áp dụng trong hoạt động marketing dịch vụ.

3. Những tồn tại – thiếu sót và hướng giải quyết

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ MAKETING TRONG KING DOANH DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY V.M.I

I . CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP

III. CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ TRONG KINH DOANH

1. Dẫn đầu thị phần

2.Dẫn đầu về chất lượng

3.Tối đa hoá lợi nhuận ngắn hạn

4. Tối đa hoá doanh thu

5. Dẫn đầu chủng loại hàng hoá

6. Tạo lợi thế cạnh tranh

IV. MỤC TIÊU SẮP TỚI CỦA CÔNG TY V.M.I.

1. Chiến lược góc khuất thị trường

2. Chiến lược khác biệt hoá

3. Nhân sự

3. Chính sách giá cả

4. Phương thức thanh toán

5. Sử dụng phương tiện thông tin

6. Chăm sóc khách hàng

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY