Chuyên đề Đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và vận tải quốc tế VINAFCO (VINAFCO-IFTC)

Mục lục

Lời mở đầu

Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và vận tải quốc tế VINAFCO(VINAFCO-IFTC)

I. Thông tin chung về Công ty TNHH Thương mại và vận chuyển quốc tế VINAFCO(VINAFCO-IFTC)

II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

III. Cơ cấu tổ chức của Công ty

IV. Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật của Công ty VINAFCO-IFTC

1. Về sản phẩm dịch vụ vận tải

2. Đặc điểm khách hàng và thị trường

3. Quy trình cung ứng dịch vụ vận tải

3.1. Xác định nhu cầu thị trường

3.2 Tạo lập các mối quan hệ với khách hàng

3.3. Lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa của công ty

3.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch

4. Nguồn vốn

5. Trình độ trang thiết bị công nghệ

6. Lao động

Chương II: Thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải của công ty trong những năm qua

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty VINAFCO-IFTC trong những năm qua

1. Sản lượng vận tải

2. Doanh thu và lợi nhuận

II. Phân tích tình hình cung ứng dịch vụ vận tải của công ty

III. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải của Công ty VINAFCO-IFTC

2. Nhân tố chủ quan

1.1. Trình độ, kiến thức, kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên chức trong công ty

1.2. Trang thiết bị của công ty

3. Nhân tố khách quan

2.1. Chính trị và luật pháp

2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế và khoa học công nghệ

2.3 . Môi trường cung ứng vận tải quốc tế

2.4 . Vị trí địa lý

2.5. Sự cạnh tranh giữa các công ty kinh doanh lĩnh vực vận tải

IV. Đánh giá chung về tình hình cung ứng dịch vụ vận tải của Công ty VINAFCO-IFTC

1. Điểm mạnh

2. Khó khăn .

3. Nguyên nhân

Phần III: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải quốc tế của công ty VINAFCO-IFTC

I. Định hướng phát triển vận tải biển đến năm 2010 của Công ty VINAFCO-IFTC.

1. Xu thế phát triển của vận tải biển trong khu vực và trên thế giới.

1.1. Xu thế phát triển chủ yếu của vận tải biển trong khu vực, trên thế giới và những ảnh hưởng.

1.2. Dự báo về thị trường hàng hải đến năm 2010.

2. Định hướng phát triển vận tải biển đến năm 2010 của Công ty VINAFCO-IFTC.

2.1. Mục tiêu hoạt động chung của công ty VINAFCO-IFTC

2.2. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty đến năm 2010.

II. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải quốc tế của công ty VINAFCO-IFTC

1. Huy động vốn đầu tư để mua các phương tiện vận tải

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty

3. Phát triển các dịch vụ trước và sau khi cung ứng dịch vụ vận tải

4. Mở rộng thị trường của công ty VINAFCO-IFTC

5. Đầu tư và nâng cấp các phương tiện vận tải

6. Đẩy mạnh các hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu công ty

7. Xây dựng thương hiệu, chữ tín trong kinh doanh

III. Một số kiến nghị với các cơ quan Nhà nước

1.Kiến nghị với nhà nước

2. Kiến nghị với Bộ giao thông vận tải

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY