Chuyên đề Đẩy mạnh công tác huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I: Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội 3

I. Thông tin chung 3

1. Tên gọi 3

2. Địa chỉ giao dịch 3

3. Các hoạt động chính 3

II. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội 3

1. Giai đoạn 1988-1995 3

2. Giai đoạn 1995 đến nay 3

III. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội một số năm gần đây 3

1. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 3

2. Đánh giá 3

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội 3

I. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triên Nông thôn Hà Nội 3

1. Môi trường kinh doanh. 3

2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy 3

3. Chính sách huy động vốn 3

4. Đặc điểm về nhân sự 3

5. Đặc điểm về ứng dụng công nghệ 3

6. Uy tín của ngân hàng. 3

II. Các hình thức huy động vốn 3

1. Huy động vốn bằng tiền gửi của khách hàng. 3

2. Huy động vốn bằng kỳ phiếu. 3

3. Huy động bằng tiền gửi của các tổ chưc tín dụng 3

4. Huy động tiền gửi trái phiếu 3

III. Mạng lưới huy động vốn. 3

1. Khái quát chung 3

2. Kết quả huy động vốn từ các ngân hàng chi nhánh 3

IV. Kết quả huy động vốn giai đoạn 2004- 2006 3

V. Đánh giá về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 3

1. Những kết quả đạt được. 3

2. Hạn chế 3

3. Nguyên nhân. 3

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 3

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNo & PTNT HÀ NỘI NHỮNG NĂM TỚI 3

1. Một số thuận lợi và khó khăn. 3

2. Định hướng phát triển 3

II. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT HÀ NỘI. 3

1. Kiến nghị ở tầm vi mô 3

2. Kiến nghị ở tầm vĩ mô 3

Kết luận 3

Danh mục tài liệu tham khảo 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY