Chuyên đề Đầu tư phát triển tại công ty đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu cà phê – cao su Nghệ An

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNGI.THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐTSX VÀ XNK CÀ PHÊ – CAO SU NGHỆ AN. 31.1 .Khái quát về công ty ĐTSX và XNK cà phê – cao su Nghệ An 31.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp: 31.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 51.1.2.1.Nhiệm vụ: 51.1.2.2.Chức năng: 61.1.3.Cơ cấu tổ chức và chức năng của bộ máy công ty. 61.1.4.Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 91.1.4.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây. 121.2.Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty ĐTSX và XNK cà phê-cao su Nghệ An giai đoạn 2005 – 2009. 171.2.1.Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty. 171.2.2.Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư tại công ty. 191.2.3.Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển của công ty phân theo các nội dung đầu tư. 201.2.3.1. Đầu tư sửa chữa mua sắm,lắp đặt máy móc thiết bị,công nghệ. 231.2.3.2.Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. 241.2.3.3.Đầu tư Xây Dựng Cơ Bản. 271.2.3.4.Đầu tư cho phát triển vùng nguyên liệu. 291.3.Những kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển tại công ty giai đoạn 2005 – 2009. 301.3.1.Kết quả hoạt động đầu tư giai đoạn 2005 - 2009. 301.3.1.1.Kết quả đầu tư máy móc thiết bị. 301.3.1.2.Kết quả sản lượng,sản phẩm tăng lên do đầu tư. 311.3.1.3.Kết quả của đầu tư đào tạo nguồn nhân lực. 311.3.1.4.Kết quả của đầu tư phát triển vùng nguyên liệu. 331.3.2.Hiệu quả của hoạt động đầu tư giai đoạn 2005 - 2009. 331.3.2.1.Hiệu quả tài chính. 331.3.2.2.Hiệu quả kinh tế-xã hội. 351.3.3.Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân của hoạt động đầu tư phát triển ở công ty ĐTSX và XNK cà phê cao su Nghệ An. 391.3.3.1.Những tồn tại,hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 391.3.3.2.Nguyên nhân. 43CHƯƠNG II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐTSX VÀ XNK CÀ PHÊ – CAO SU NGHỆ AN. 462.1.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 462.1.1.Mục tiêu. 462.1.2.Định hướng cụ thể. 482.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đầu tư phát triển của công ty trong thời gian tới. 502.2.1.Giải pháp huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. 502.2.1.1.Huy động vốn: 502.2.1.2.Sử dụng vốn. 532.2.2.Nâng cao chất lượng quy hoạch vùng nguyên liệu. 542.2.3.Tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản. 572.2.4.Tăng cường đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ. 582.2.5.Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. 58KẾT LUẬN 61DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNGI.THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐTSX VÀ XNK CÀ PHÊ – CAO SU NGHỆ AN. 3

1.1 .Khái quát về công ty ĐTSX và XNK cà phê – cao su Nghệ An 3

1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp: 3

1.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 5

1.1.2.1.Nhiệm vụ: 5

1.1.2.2.Chức năng: 6

1.1.3.Cơ cấu tổ chức và chức năng của bộ máy công ty. 6

1.1.4.Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 9

1.1.4.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây. 12

1.2.Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty ĐTSX và XNK cà phê-cao su Nghệ An giai đoạn 2005 – 2009. 17

1.2.1.Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty. 17

1.2.2.Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư tại công ty. 19

1.2.3.Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển của công ty phân theo các nội dung đầu tư. 20

1.2.3.1. Đầu tư sửa chữa mua sắm,lắp đặt máy móc thiết bị,công nghệ. 23

1.2.3.2.Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. 24

1.2.3.3.Đầu tư Xây Dựng Cơ Bản. 27

1.2.3.4.Đầu tư cho phát triển vùng nguyên liệu. 29

1.3.Những kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển tại công ty giai đoạn 2005 – 2009. 30

1.3.1.Kết quả hoạt động đầu tư giai đoạn 2005 - 2009. 30

1.3.1.1.Kết quả đầu tư máy móc thiết bị. 30

1.3.1.2.Kết quả sản lượng,sản phẩm tăng lên do đầu tư. 31

1.3.1.3.Kết quả của đầu tư đào tạo nguồn nhân lực. 31

1.3.1.4.Kết quả của đầu tư phát triển vùng nguyên liệu. 33

1.3.2.Hiệu quả của hoạt động đầu tư giai đoạn 2005 - 2009. 33

1.3.2.1.Hiệu quả tài chính. 33

1.3.2.2.Hiệu quả kinh tế-xã hội. 35

1.3.3.Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân của hoạt động đầu tư phát triển ở công ty ĐTSX và XNK cà phê cao su Nghệ An. 39

1.3.3.1.Những tồn tại,hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 39

1.3.3.2.Nguyên nhân. 43

CHƯƠNG II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐTSX VÀ XNK CÀ PHÊ – CAO SU NGHỆ AN. 46

2.1.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 46

2.1.1.Mục tiêu. 46

2.1.2.Định hướng cụ thể. 48

2.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đầu tư phát triển của công ty trong thời gian tới. 50

2.2.1.Giải pháp huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. 50

2.2.1.1.Huy động vốn: 50

2.2.1.2.Sử dụng vốn. 53

2.2.2.Nâng cao chất lượng quy hoạch vùng nguyên liệu. 54

2.2.3.Tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản. 57

2.2.4.Tăng cường đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ. 58

2.2.5.Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. 58

KẾT LUẬN 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY