Chuyên đề Đầu tư phát triển tại Chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng – Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 – 2009 21. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và sự cần thiết tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty 21.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 21.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng. 61.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất 81.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng 81.2.2 Quản lý sản xuất kinh doanh của Chi nhánh 101.3 Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và sự cần thiết tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội 11a. Lĩnh vực kinh doanh 11b. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và sự cần thiết tăng cường đầu tư phát triển tại công ty 122. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2005 – 2009 142.1 Tình hình thực hiện tổng vốn đầu tư phát triển của công ty 142.2 Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty phân theo nguồn vốn đầu tư 162.3 Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty phân theo nội dung đầu tư 192.3.1 Đầu tư máy móc thiết bị và công nghệ nâng cao năng lực sản xuất 212.3.2 Đầu tư xây dựng nhà xưởng, vật kiến trúc 282.3.3 Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý 302.3.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 352.3.5 Đầu tư cho xây dựng thương hiệu ( quảng cáo) 423. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2005 – 2009 443.1 Kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty 443.1.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển 443.1.2. Hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển 483.2 Những hạn chế và nguyên nhân trong đầu tư phát triển tại công ty giai đoạn 2005 – 2009 523.2.1 Những hạn chế 523.2.1 Nguyên nhân 53CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 562.1 Phương hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty trong thời gian tới 562.1.1 Phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty 562.1.1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2010 562.1.1.2 Phương hướng sản xuất của công ty 562.1.2 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với công ty trong giai đoạn tới 582.2 Một số giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty 602.2.1 Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển 602.2.2 Giải pháp sử dụng vốn đầu tư phát triển hiệu quả 61a. Lập kế hoạch thực hiện hoạt động đầu tư 61b. Giải pháp về đầu tư xây dựng nhà xưởng, công trình kiến trúc 62c. Giải pháp đầu tư và máy móc thiết bị, tăng cường đầu tư nâng cao năng lực công nghệ 63d. Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực 64e. Giải pháp cho hoạt động đầu tư marketing mở rộng thị trường 672.2.3 Giải pháp quản lý quá tình sử dụng vốn 68a. Giải pháp cho quá trình chuẩn bị đầu tư 68b. Giải pháp cho quá trình thực hiện đầu tư 692.2.4 Giải pháp khác 70a. Xây dựng kỉ luật quyết toán vốn đầu tư 70b. Chú trọng công tác thu hồi vốn 70KẾT LUẬN 72Danh mục tài liệu tham khảo 73

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 – 2009 2

1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và sự cần thiết tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty 2

1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 2

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng. 6

1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất 8

1.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng 8

1.2.2 Quản lý sản xuất kinh doanh của Chi nhánh 10

1.3 Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và sự cần thiết tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội 11

a. Lĩnh vực kinh doanh 11

b. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và sự cần thiết tăng cường đầu tư phát triển tại công ty 12

2. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2005 – 2009 14

2.1 Tình hình thực hiện tổng vốn đầu tư phát triển của công ty 14

2.2 Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty phân theo nguồn vốn đầu tư 16

2.3 Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty phân theo nội dung đầu tư 19

2.3.1 Đầu tư máy móc thiết bị và công nghệ nâng cao năng lực sản xuất 21

2.3.2 Đầu tư xây dựng nhà xưởng, vật kiến trúc 28

2.3.3 Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý 30

2.3.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 35

2.3.5 Đầu tư cho xây dựng thương hiệu ( quảng cáo) 42

3. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2005 – 2009 44

3.1 Kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty 44

3.1.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển 44

3.1.2. Hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển 48

3.2 Những hạn chế và nguyên nhân trong đầu tư phát triển tại công ty giai đoạn 2005 – 2009 52

3.2.1 Những hạn chế 52

3.2.1 Nguyên nhân 53

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 56

2.1 Phương hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty trong thời gian tới 56

2.1.1 Phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty 56

2.1.1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2010 56

2.1.1.2 Phương hướng sản xuất của công ty 56

2.1.2 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với công ty trong giai đoạn tới 58

2.2 Một số giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty 60

2.2.1 Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển 60

2.2.2 Giải pháp sử dụng vốn đầu tư phát triển hiệu quả 61

a. Lập kế hoạch thực hiện hoạt động đầu tư 61

b. Giải pháp về đầu tư xây dựng nhà xưởng, công trình kiến trúc 62

c. Giải pháp đầu tư và máy móc thiết bị, tăng cường đầu tư nâng cao năng lực công nghệ 63

d. Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực 64

e. Giải pháp cho hoạt động đầu tư marketing mở rộng thị trường 67

2.2.3 Giải pháp quản lý quá tình sử dụng vốn 68

a. Giải pháp cho quá trình chuẩn bị đầu tư 68

b. Giải pháp cho quá trình thực hiện đầu tư 69

2.2.4 Giải pháp khác 70

a. Xây dựng kỉ luật quyết toán vốn đầu tư 70

b. Chú trọng công tác thu hồi vốn 70

KẾT LUẬN 72

Danh mục tài liệu tham khảo 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY