Chuyên đề Đánh giá công tác lập dự án Xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La của Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ của từng dự án mà việc sử dụng các phương pháp trong quá trình lập dự án cũng khác nhau.Công tác nghiên cứu thị trường dự án tại Tổng công ty chủ yếu là dựa trên nguồn thông tin thứ cấp như qua báo chí, kết quả nghiên cứu mang tính tổng hợp ngành, các viện nghiên cứu hoặc thông qua số liệu của các dự án tương tự, cùng loại. Dự án “Xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La” cũng là một dự án như thế.Các dự án đã tiến hành các phương pháp phân tích như phương pháp giá trị hiện tại, việc phân tích độ nhạy cũng dần được đưa vào nhưng còn rất giản đơn.Hầu hết các dự án được lập với các phương pháp đơn giản. Các phương pháp dự báo rất ít được áp dụng, thường chỉ dựa vào các số liệu hiện tại để áp dụng cho tương lai của dự án. Các dự án thường sử dụng một số liệu duy nhất cho các biến đầu vào để tính toán do đó cũng có duy nhất một kết quả đầu ra cho dự án. Vì vậy mà việc lập dự án không mang tính khách quan và chính xác cao.

Tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ của từng dự án mà việc sử dụng các phương pháp trong quá trình lập dự án cũng khác nhau.

Công tác nghiên cứu thị trường dự án tại Tổng công ty chủ yếu là dựa trên nguồn thông tin thứ cấp như qua báo chí, kết quả nghiên cứu mang tính tổng hợp ngành, các viện nghiên cứu hoặc thông qua số liệu của các dự án tương tự, cùng loại. Dự án “Xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La” cũng là một dự án như thế.

Các dự án đã tiến hành các phương pháp phân tích như phương pháp giá trị hiện tại, việc phân tích độ nhạy cũng dần được đưa vào nhưng còn rất giản đơn.Hầu hết các dự án được lập với các phương pháp đơn giản. Các phương pháp dự báo rất ít được áp dụng, thường chỉ dựa vào các số liệu hiện tại để áp dụng cho tương lai của dự án. Các dự án thường sử dụng một số liệu duy nhất cho các biến đầu vào để tính toán do đó cũng có duy nhất một kết quả đầu ra cho dự án. Vì vậy mà việc lập dự án không mang tính khách quan và chính xác cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY