Chuyên đề Đa dạng hóa sản phẩm tại công ty cổ phần Tràng An

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 3

I. Những nét khái quát về công ty 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

1.1. Thông tin chung về công ty 3

1.2. Quá trình hình thành và phát triển: 4

2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5

3. Các nhóm sản phẩm chính của công ty bánh kẹo Tràng An: 8

4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2005- 2007 9

II. Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động đa dạng hóa sản phẩm của công ty 10

1. Đặc điểm về sản phẩm 10

2. Đặc điểm về sự đa dạng của nguyên vật liệu 11

3. Đặc điểm về thị trường 13

4. Đặc điểm về máy móc thiết bị 14

5. Đặc điểm về đội ngũ lao động 16

6. Đặc điểm về nguồn vốn 18

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 19

I. Tình hình đa dạng hóa sản phẩm của công ty trong những năm qua 19

1. Đa dạng hóa theo hình thức đổi mới chủng loại 20

1.1. Thiết lập chủng loại sản phẩm mới đối với công ty nhưng không mới với thị trường 20

1.2. Mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng đưa ra thị trường những sản phẩm mới tuyệt đối 23

2. Đa dạng hóa theo hình thức biến đổi chủng loại dựa trên sự cải tiến hoàn thiện sản phẩm hiện có 26

II. Kết quả đạt được từ hoạt động đa dạng hóa sản phẩm của công ty 32

1. Cơ cấu sản phẩm 32

2. Doanh thu 34

3. Hệ số mở rộng 36

III. Đánh giá chung về tình hình đa dạng hóa sản phẩm tại công ty cổ phần Tràng An 37

1. Phương pháp đánh giá 37

2. Thành tựu đạt được 39

3. Hạn chế trong quá trình đa dạng hóa và nguyên nhân: 41

3.1. Hạn chế 41

3.2. Nguyên nhân 43

CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO TRÀNG AN 47

I. Phương hướng đa dạng hóa của công ty trong những năm tới 47

II. Một số giải pháp đề xuất 48

1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường làm cơ sở xây dựng và phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 48

1.1 Phương pháp thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trường 48

1.2. Giải pháp đề xuất để thực hiện điều tra thị trường tới người tiêu dùng trực tiếp của công ty cổ phần Tràng An 50

2. Phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và hướng tới các đối tượng có thu nhập cao 53

3. Tổ chức tốt khâu thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm hiện có 56

4. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối và tăng cường các công cụ Marketing hỗ trợ đa dạng hóa 59

4.1. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 59

4.2.Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗn hợp 61

5. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ công nhân viên 66

6. Huy động thêm các nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất và trang thiết bị máy móc hiện đại 69

7. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 71

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY