Chuyên đề Công tác TTTTCĐ trong việc phòng chống HIV

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do và tính cấp thiết của đề tài 1

1.1. Lý do (Tầm quan trọng) 1

1.2. Tính chấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Bố cục bài nghiên cứu 3

CHƯƠNG I: ĐÔI NÉT VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI Ở VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ 4

1.1. Vị trí địa lý 4

1.2. Kinh tế xã hội và con người 4

CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC TTTTCĐ TRONG VIỆC

PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS Ở THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ 6

2.1 Đại dịch HIV/AIDS 6

2.1.1. HIV/AIDS và biểu hiện của chúng 6

2.1.2. Tình hình HIV/AIDS ở Việt Trì nói riêng Phú Thọ nó chung 7

2.1.3. Tác hại, nguyên nhân 9

2.1.4. Biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS 11

2.2. Hoạt động công tác thông tin tuyên truyền cổ động (TTTTCĐ) trong việc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Trì - Phú Thọ. 12

2.2.1. Thành tích hoạt động TTTTCĐ trong việc phòng chống HIV/AIDS. 13

TIỂU KẾT 19

2.2.2. Hạn chế của hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trong việc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Trì - Phú Thọ. 19

2.2.3. Đánh giá chung công tác thông tin tuyên truyền cổ động trong việc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Trì - Phú Thọ 21

CHƯƠNG III: MỘT VÀI GIẢI PHÁP TRONG THÔNG TIN

TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG (TTTTCĐ) VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AISD 24

3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động để nâng cao hiệu quả trong định hướng thúc đẩy quần chúng nhân dân phòng chống HIV/AIDS 24

3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả 26

3.2.1. Công tác TTTTCĐ phải có mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng 2003 27

3.2.2. Hình thức tuyên truyền 28

3.2.3. Công tác tổ chức thực hiện 29

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY