Chuyên đề Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng những năm gần đây

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 8

1.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 8

1.2. CHẾ ĐỘ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 10

1.3. HỆ THỐNG THANH TRA NHÀ NƯỚC 12

1.3.1. Vị trí, vai trò của thanh tra Nhà nước 12

1.3.2. Hệ thống thanh tra Nhà nước 13

1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra Nhà nước 14

1.4. HỆ THỐNG THANH TRA ĐẤT ĐAI 15

1.4.1. Vị trí, vai trò của hệ thống thanh tra đất đai 15

1.4.2. Hệ thống tổ chức của thanh tra đất đai 15

1.4.3. Chức năng nhiệm vụ của thanh tra đất đai 16

1.4.4. Đối tượng, nội dung, quy trình của thanh tra đất đai 16

1.5. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI 18

1.5.1. Khái niệm về khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai 19

1.5.2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai 19

1.5.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể khiếu nại, tố cáo 21

1.5.4. Trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai 23

1.5.5. Những hình thức tranh chấp và khiếu nại đất đai thường gặp 26

CHƯƠNG 2 . THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG . 26

2.1. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM QUA 29

2.1.1. Công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý và sử dụng đất 30

2.1.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai 32

2.2. CÔNG TÁC THANH TRA ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN KIẾN AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM QUA 33

2.2.1. Kết quả thanh tra các cơ quan quản lý Nhà nước 34

2.2.2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các chủ sử dụng đất 48

2.3. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CỦA QUẬN KIẾN AN TRONG NHỮNG NĂM QUA 58

2.3.1. Giải quyết khiếu nại 58

2.3.2. Giải quyết tố cáo 62

2.3.3. Giải quyết tranh chấp đất đai 63

2.4. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHÂP ĐẤT ĐAI 67

CHƯƠNG 3 70

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 70

3.1. KẾT LUẬN 70

3.2. GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY