Chuyên đề Công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT HN. Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XIN VAY VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN QUA 3

1. Một vài nét khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội. 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh. 3

1.2. Cơ cấu tổ chức. 4

1.2.1. Phòng tín dụng: 5

1.2.2. Phòng thẩm định và quản lý tín dụng. 5

1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 6

1.3.1. Những hoạt động chính của ngân hàng. 6

1.3.2 Tình hình huy động vốn tại chi nhánh. 7

1.3.3 Hoạt động tín dụng tại chi nhánh. 11

2. Thực trạng công tác thẩm định đối với các doanh nghiệp xây lắp tại chi nhánh. 14

2.1. Quy trình thẩm định tại chi nhánh. 14

2.2. Nội dung thẩm định DAĐT. 16

2.3. Các phương pháp thẩm định được áp dụng tại chi nhánh đối với các doanh nghiệp xây lắp. 19

2.3.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự. 19

2.3.2. Phương pháp so sánh. 19

2.3.3. Phương pháp phân tích độ nhậy cảm. 20

2.3.4. Phương pháp dự báo. 20

2.4. Đặc điểm các doanh nghiệp xây lắp xin vay vốn tại chi nhánh. 21

2.4.1. Đặc điểm, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp xin vay vốn tại chi nhánh. 21

2.4.2. Tình hình thẩm định và cho vay đối với các doanh nghiệp xây lắp tại chi nhánh. 22

2.5. Phân tích công tác thẩm định của một dự án cụ thể. 24

2.5.1. Đánh giá năng lực của khách hàng. 26

2.5.2.Giới thiệu về dự án đầu tư: 27

2.5.2. Mục đích và sự cần thiết đầu tư dự án: 29

2.5.3.Tổng vốn đầu tư và tính khả thi của phương án nguồn vốn: 29

2.5.4. Về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra: 30

2.5.5. Các nội dung về phương diện kỹ thuật: 30

2.5.6. Về tổ chức thực hiện dự án: 32

2.5.7. Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả về mặt tài chính, độ nhậy và khả năng trả nợ của dự án. 32

2.5.8. Đánh giá, phân tích rủi ro: 33

2.5.9. Nhận xét chung. 33

2.6. Đánh giá chung về công tác thẩm định dự án tại chi nhánh. 36

2.6.1. Những kết quả đạt được. 36

2.6.2. Những hạn chế. 39

2.6.3. Nguyên nhân. 43

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DAĐT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 46

1. Phương hướng hoạt động của NH ĐT & PT HN trong thời gian tới. 46

1.1. Phương hướng hoạt động chung. 46

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định nói chung và đối với các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. 48

2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thẩm định trong cho vay tại Ngân hàng ĐT & PT HN. 48

2.2. Nâng cao trình độ, đạo đức của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thẩm định. 49

2.3. Nâng cao chất lượng thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin. 53

2.3.1. Đối với việc thu thập thông tin. 53

2.3.2. Đối với việc lưu trữ thông tin. 56

2.3.3. Vấn đề xử lý thông tin. 57

2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý thẩm định. 58

2.5. Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định. 59

2.5.1. Đối với nội dung thẩm định. 59

2.5.2. Đối với phương pháp thẩm định. 60

2.6. Xây dựng quỹ thẩm định và quản lý hiệu quả quỹ này. 61

2.7. Đầu tư trang thiết bị và công nghệ phục vụ thẩm định. 61

3. Kiến nghị. 62

3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 62

3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam. 63

3.3. Kiến nghị với Ngân hàng ĐT & PT VN. 65

3.4. Kiến nghị đối với chủ đầu tư. 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY