Chuyên đề Công tác lập dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam Vinacodeco

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 21.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 21.1.1. Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của công ty 21.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty 21.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 31.1.4. Năng lực công ty 51.1.4.1. Năng lực tài chính 51.1.4.2. Nhân lực của công ty 61.1.4.3. Kết quả đạt được trong thời gian hoạt động của công ty cho đến nay 71.2. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty 101.2.1. Công tác tổ chức 101.2.2. Các nội dung nghiên cứu trong quá trình lập dự án 161.3. Lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại xã tiền Phong huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc 191.3.1 Ý tưởng hình thành dự án xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc 191.3.3. Dự báo thị trường nhà ở 221.3.4 Phân tích kỹ thuật dự án đầu tư 251.3.4.1. Giới thiệu công trình 261.3.4.2. Phân tích kỹ thuật dự án. 271.3.5. Phân tích tài chính 38CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY VINACODECO TRONG THỜI GIAN TỚI 522.1. Kế hoạch của công ty trong thời gian tới đối cới công tác lập dự án 522.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty VINACODECO 522.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình lập dự án tại công ty 522.2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung công tác lập dự án 53KẾT LUẬN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 2

1.1.1. Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

1.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty 2

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 3

1.1.4. Năng lực công ty 5

1.1.4.1. Năng lực tài chính 5

1.1.4.2. Nhân lực của công ty 6

1.1.4.3. Kết quả đạt được trong thời gian hoạt động của công ty cho đến nay 7

1.2. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty 10

1.2.1. Công tác tổ chức 10

1.2.2. Các nội dung nghiên cứu trong quá trình lập dự án 16

1.3. Lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại xã tiền Phong huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc 19

1.3.1 Ý tưởng hình thành dự án xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc 19

1.3.3. Dự báo thị trường nhà ở 22

1.3.4 Phân tích kỹ thuật dự án đầu tư 25

1.3.4.1. Giới thiệu công trình 26

1.3.4.2. Phân tích kỹ thuật dự án. 27

1.3.5. Phân tích tài chính 38

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY VINACODECO TRONG THỜI GIAN TỚI 52

2.1. Kế hoạch của công ty trong thời gian tới đối cới công tác lập dự án 52

2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty VINACODECO 52

2.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình lập dự án tại công ty 52

2.2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung công tác lập dự án 53

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY