Chuyên đề Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH vận tải và thương mại thế hệ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH vận tải và thương mại thế hệ 2

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 8

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 8

1.4. thực thể tổ chức kế toán của doanh nghiệp 10

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán: 10

1.4.2. Thực thể vận dụng chế độ kế toán tại doanh nghiệp: 13

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ 19

2.1. Đặc điểm và vấn đề quản lý lao động tiền lương tại công ty 19

2.1.1. Phân loại lao động: 19

2.1.2.Các hình thức tiền lương 22

2.1.3. chi tiết công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23

2.2. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH vận tảI và thương mại thế hệ 37

2.2.1. Các khoản thu nhập khác 42

PHẦN III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ 44

3.1. Đánh giá chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưong tại công tnhh vận tải và thương mại thế hệ 44

3.2. Một số giảI pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương Và các khoản trích theo lương ở công ty TNHHvận tải và Thương Mại thế hệ 46

3.2.1 phương hướng hoàn thiện 48

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY