Chuyên đề Chiến lược Marketing của công ty HANOTEX xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ, thực trạng và giải pháp

KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀChương II: Thực trạng hoạch định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty HANOTEX xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường MỹI. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty HANOTEXII. Các hoạt động chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh1. Loại hình sản xuất kinh doanh2. Đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp3. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp Đặc điểm tổ chức, nhân lực Đặc điểm tổ chức Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Chức năng nhiệm vụ các phòng ban Đặc điểm lao động, tiền lương Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty Đăc điểm về thiết bị công nghệ Tiềm lực tài chính của công ty Thị trường sản phẩm tiêu thụ III. Đánh giá tổng quan1. Hiệu quả kinh doanh2. Tình hình tài chính của công ty trong những năm quaIV. Thực trạng hoạch định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty HANOTEX xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ A. Thực trạng hoạch định chiến lược Marketing của công ty HANOTEX1. Nhiệm vụ, mục tiêu của công ty đối với thị trường Mỹ Mục tiêu dài hạn Mục tiêu ngắn hạn2. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài Môi trường quốc tế Ảnh hưởng của nền chính trị Mỹ Các quy định pháp quy luật pháp Mỹ Ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ Ảnh hưởng của nhân tố kỹ thuật- công nghệ Yếu tố văn hoá xã hội Mỹ Yếu tố tự nhiên Môi trường kinh tế quốc dân Yếu tố chính trị Yếu tố luật pháp và quản lý nhà nước về kinh tế Yếu tố kinh tế Ảnh hưởng của yếu tố kĩ thuật công nghệ Yếu tố văn hoá- xã hội Yếu tố tự nhiên Môi trường ngành Các đối thủ cạnh tranh Sức mạnh của người mua Sức mạnh của người cung ứng Các đối thủ tiềm ẩn Sản phẩm thay thế Bảng tổng hợp phân tích những cơ hội, nguy cơ của công ty HANOTEX xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ3. Phân tích môi trường bên trong Ảnh hưởng của hoạt động Marketing Nhân tố quản trị lao động Lực lượng lao động trực tiếp Cơ cấu hạ tầng cơ sở vật chất Tình hình tài chính Chủng loại sản phẩm Bảng tổng hợp những điểm mạnh, điểm yếu của công ty HANOTEX .B. Tình hình thực hiện chiến lược Marketing của công ty HANOTEX sang thị trường Mỹ.1. Định vị trí của HANOTEX trên thị trường.2. Thị trường mục tiêu của HANOTEX. Phương án 1. Phương án 2. Phương án 3. Phương án 4.3. Ma trận SWOT.4. Chiến lược Marketing của HANOTEX. Chiến lược sản phẩm. Đa dạng hoá sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm. Xuất khẩu tập chung vào hàng dệt kim. Sự khác biệt sản phẩm. Sử dụng nhãn hiệu của các nhà sản xuất Mỹ. Chiến lược giá. Chiến lược sản phẩm. Chiến lược xúc tiến. Chiến lược phục vụ khách hàng. 5. Kết quả đạt được. Kết quả. Nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân khách quan. Chương III.1. Cơ hội và thách thức .2. Giải pháp cho công ty.2.1. Giải pháp chiến lược.2.2. Không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh.2.3. Xây dựng kế hoạch thâm nhập sâu vào thị trường Mỹ.2.4. Tìm hiểu các thị trường ngành.2.5. Hàng phải tốt và có chế độ hậu mãi.3. Các biện pháp của công ty HANOTEX.3.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường hàng dệt may ở Mỹ .3.2. Các biện pháp để thực hiện chiến lược Marketing.3.3. Xây dựng các chiến lược Marketing hợp lý có hiệu quả.4. Kiến nghị từ phía nhà nước.4.1. Chính sách kinh tế đối ngoại của nhà nước.4.2. Kiện toàn vai trò quản lý của nhà nước.4.3. Tiếp tục xây dựng xây dựng các chính sách hướng về xuất khẩu 4.4. Chính sách thuế.4.5. Cung cấp thông tin kinh tế xã hội trong và ngoài nước.4.6. Chính sách tài chính tiền tệ.4.7. Hoàn thiện cơ chế xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan.4.8. Áp dụng ISO 9002.4.9. Hỗ trợ cho ngành dệt may trong chiến lược phát triển đến năm 2000 của chính phủ.Kết luận.

KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ

Chương II: Thực trạng hoạch định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty HANOTEX xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ

I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty HANOTEX

II. Các hoạt động chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Loại hình sản xuất kinh doanh

2. Đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp

3. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp

Đặc điểm tổ chức, nhân lực

Đặc điểm tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

Đặc điểm lao động, tiền lương

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty

Đăc điểm về thiết bị công nghệ

Tiềm lực tài chính của công ty

Thị trường sản phẩm tiêu thụ

III. Đánh giá tổng quan

1. Hiệu quả kinh doanh

2. Tình hình tài chính của công ty trong những năm qua

IV. Thực trạng hoạch định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty HANOTEX xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ

A. Thực trạng hoạch định chiến lược Marketing của công ty HANOTEX

1. Nhiệm vụ, mục tiêu của công ty đối với thị trường Mỹ

Mục tiêu dài hạn

Mục tiêu ngắn hạn

2. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài

Môi trường quốc tế

Ảnh hưởng của nền chính trị Mỹ

Các quy định pháp quy luật pháp Mỹ

Ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ

Ảnh hưởng của nhân tố kỹ thuật- công nghệ

Yếu tố văn hoá xã hội Mỹ

Yếu tố tự nhiên

Môi trường kinh tế quốc dân

Yếu tố chính trị

Yếu tố luật pháp và quản lý nhà nước về kinh tế

Yếu tố kinh tế

Ảnh hưởng của yếu tố kĩ thuật công nghệ

Yếu tố văn hoá- xã hội

Yếu tố tự nhiên

Môi trường ngành

Các đối thủ cạnh tranh

Sức mạnh của người mua

Sức mạnh của người cung ứng

Các đối thủ tiềm ẩn

Sản phẩm thay thế

Bảng tổng hợp phân tích những cơ hội, nguy cơ của công ty HANOTEX xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ

3. Phân tích môi trường bên trong

Ảnh hưởng của hoạt động Marketing

Nhân tố quản trị lao động

Lực lượng lao động trực tiếp

Cơ cấu hạ tầng cơ sở vật chất

Tình hình tài chính

Chủng loại sản phẩm

Bảng tổng hợp những điểm mạnh, điểm yếu của công ty HANOTEX .

B. Tình hình thực hiện chiến lược Marketing của công ty HANOTEX sang thị trường Mỹ.

1. Định vị trí của HANOTEX trên thị trường.

2. Thị trường mục tiêu của HANOTEX.

Phương án 1.

Phương án 2.

Phương án 3.

Phương án 4.

3. Ma trận SWOT.

4. Chiến lược Marketing của HANOTEX.

Chiến lược sản phẩm.

Đa dạng hoá sản phẩm.

Nâng cao chất lượng sản phẩm.

Xuất khẩu tập chung vào hàng dệt kim.

Sự khác biệt sản phẩm.

Sử dụng nhãn hiệu của các nhà sản xuất Mỹ.

Chiến lược giá.

Chiến lược sản phẩm.

Chiến lược xúc tiến.

Chiến lược phục vụ khách hàng.

5. Kết quả đạt được.

Kết quả.

Nguyên nhân.

Nguyên nhân chủ quan.

Nguyên nhân khách quan.

Chương III.

1. Cơ hội và thách thức .

2. Giải pháp cho công ty.

2.1. Giải pháp chiến lược.

2.2. Không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh.

2.3. Xây dựng kế hoạch thâm nhập sâu vào thị trường Mỹ.

2.4. Tìm hiểu các thị trường ngành.

2.5. Hàng phải tốt và có chế độ hậu mãi.

3. Các biện pháp của công ty HANOTEX.

3.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường hàng dệt may ở Mỹ .

3.2. Các biện pháp để thực hiện chiến lược Marketing.

3.3. Xây dựng các chiến lược Marketing hợp lý có hiệu quả.

4. Kiến nghị từ phía nhà nước.

4.1. Chính sách kinh tế đối ngoại của nhà nước.

4.2. Kiện toàn vai trò quản lý của nhà nước.

4.3. Tiếp tục xây dựng xây dựng các chính sách hướng về xuất khẩu

4.4. Chính sách thuế.

4.5. Cung cấp thông tin kinh tế xã hội trong và ngoài nước.

4.6. Chính sách tài chính tiền tệ.

4.7. Hoàn thiện cơ chế xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan.

4.8. Áp dụng ISO 9002.

4.9. Hỗ trợ cho ngành dệt may trong chiến lược phát triển đến năm 2000 của chính phủ.

Kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY