Chuyên đề Chiến lược bán hàng của xe máy Honda Việt Nam

PHỤ LỤCPHỤ LỤC 1I.SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2II.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 3Mục tiêu tổng quát: 3Mục tiêu cụ thể: 3 Câu hỏi nghiên cứu: 3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3III.LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN: 4IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41. Thu thập số liệu thứ cấp: 42. Thu thập số liệu sơ cấp: 53. Xử lý số liệu 5V.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 5Thực trạng nghiên cứu: 5 Chiến lược sản phẩm: .5Chiến lược giá : 9 Chiến lược phân phối. 11Chiến lược xúc tiến sản phẩm 12VI.KẾT LUẬN 12VII.TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

I.SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2

II.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 3

Mục tiêu tổng quát: 3

Mục tiêu cụ thể: 3

Câu hỏi nghiên cứu: 3

Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3

III.LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN: 4

IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

1. Thu thập số liệu thứ cấp: 4

2. Thu thập số liệu sơ cấp: 5

3. Xử lý số liệu 5

V.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 5

Thực trạng nghiên cứu: 5

Chiến lược sản phẩm: .5

Chiến lược giá : 9

Chiến lược phân phối. 11

Chiến lược xúc tiến sản phẩm 12

VI.KẾT LUẬN 12

VII.TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY