Chuyên đề Cải thiện điều kiện lao động trong công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Công tác bảo hộ lao động đã được đưa vào chấm điểm thi đua và trong năm vừa qua Công ty đã khen thưởng cho công tác bảo hộ lao động với số tiền là 50.900.000 đồng Hàng năm Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Số người lao động có sức khỏe loại 4 và 5 được Công ty tổ chức cho điều dưỡng tại Viện điều dưỡng Sầm Sơn- Bộ Xây Dựng và Bệnh viện Xây Dựng. Cụ thể trong năm vừa qua thi có 303 người được Công ty tổ chức cho đi điều dưỡng. Những cán bộ, công nhân lao động tích cực, sức khỏe có phần giảm sút nhưng không có điều kiện đi điều dưỡng tập trung thì Công ty đã tổ chức cho điều dưỡng tại chỗ Công ty cũng thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng độc hại với mức: 4000đ; 6000đ; 8000đ; 10000đ/ ngày công lao động Duy trì mức ăn ca cho người lao động là 20450đ/ca làm việc. Công ty đã mua bảo hiểm thân thể 24/24h mức 56.000đ/ người cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức với tổng số tiền là 134.904.000 đồng Công ty tiếp tục ký hợp đồng với trung tâm tư vấn chuyền giao khoa học công nghệ Thanh Hóa để giám sát môi trường lao động. Tất cả các phương tiện hoạt động tại các phòng và đơn vị đều được Công ty mua bảo hiểm rủi ro với tổng giá trị là trên một tỷ đồng.

Công tác bảo hộ lao động đã được đưa vào chấm điểm thi đua và trong năm vừa qua Công ty đã khen thưởng cho công tác bảo hộ lao động với số tiền là 50.900.000 đồng

Hàng năm Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Số người lao động có sức khỏe loại 4 và 5 được Công ty tổ chức cho điều dưỡng tại Viện điều dưỡng Sầm Sơn- Bộ Xây Dựng và Bệnh viện Xây Dựng. Cụ thể trong năm vừa qua thi có 303 người được Công ty tổ chức cho đi điều dưỡng.

Những cán bộ, công nhân lao động tích cực, sức khỏe có phần giảm sút nhưng không có điều kiện đi điều dưỡng tập trung thì Công ty đã tổ chức cho điều dưỡng tại chỗ

Công ty cũng thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng độc hại với mức: 4000đ; 6000đ; 8000đ; 10000đ/ ngày công lao động

Duy trì mức ăn ca cho người lao động là 20450đ/ca làm việc. Công ty đã mua bảo hiểm thân thể 24/24h mức 56.000đ/ người cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức với tổng số tiền là 134.904.000 đồng

Công ty tiếp tục ký hợp đồng với trung tâm tư vấn chuyền giao khoa học công nghệ Thanh Hóa để giám sát môi trường lao động. Tất cả các phương tiện hoạt động tại các phòng và đơn vị đều được Công ty mua bảo hiểm rủi ro với tổng giá trị là trên một tỷ đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY