Chuyên đề Các giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ Marketing nhập khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng Hợp III

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 3CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KINH DOANH NHẬP KHẨU TRONG THƯƠNG MẠI. 5I. Tổng quan về công nghệ Marketing 51. Tính tất yếu của kinh doanh xuất nhập khẩu. 52. Vai trò và nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 63. Những thuận lợi và bất lợi của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá đối với nền kinh tế quốc tế. 74. Ảnh hưởng của môi trường đến kinh doanh xuất nhập khẩu doanh nghiệp nói chung. 9II. Nội dung cơ bản của hoạt động công nghệ Marketing nhập khẩu ở Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu.151. Nghiên cứu thị trường nhập khẩu và lựa chọn cặp sản phẩm thị trường của công ty xuất nhập khẩu. 152. Các quyết định marketing-mix trong nhập khẩu 213. Lựa chọn hình thức và triển khai quá trình nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá. 244. Kiểm soát marketing nhập khẩu. 305. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá. 31III. ảnh hưởng của môi trường đến kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Centrimex.321. Môi trường vĩ mô. 322. Môi trường vi mô 33CHƯƠNGII : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ MARKETING NHẬP KHẨU XE MÁY TẠI CHI NHÁNH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP III. 37I. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh.371. Lịch sử hình thành : 372. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh. 383. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của chi nhánh : 39II. Tình hình hoạt động của chi nhánh.411. Phân tích tình hình hoạt động .412. Phân tích và đánh giá năng suất lao động của Công ty .443. Thực trạng nghiên cứu thị trường nhập khẩu và lựa chọn cặp sản phẩm thị trường của CENTRIMEX. .444. Các quyết định marketing-mix của công ty liên quan đến hoạt động nhập khẩu. 525. Quy trình nhập khẩu hàng hoá của centrimex. 53III. Những ưu khuyết điểm tồn tại của Công ty .54CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING NHẬP KHẨU. 55I. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2002 và định hướng chiến lược của chi nhánh 55II. Các giải pháp đề xuất.552. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2002 : 551. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường. 572. Về công tác đàm phán kí kết hợp đồng. 603. Giữ vững thị trường các mặt hàng trọng điểm kết hợp với đa dạng hoá mặt hàng. 614. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 625. Đào tạo cán bộ và công nhân để đáp ứng nhu cầu của công việc. 63

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KINH DOANH NHẬP KHẨU TRONG THƯƠNG MẠI. 5

I. Tổng quan về công nghệ Marketing 5

1. Tính tất yếu của kinh doanh xuất nhập khẩu. 5

2. Vai trò và nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 6

3. Những thuận lợi và bất lợi của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá đối với nền kinh tế quốc tế. 7

4. Ảnh hưởng của môi trường đến kinh doanh xuất nhập khẩu doanh nghiệp nói chung. 9

II. Nội dung cơ bản của hoạt động công nghệ Marketing nhập khẩu ở Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu.15

1. Nghiên cứu thị trường nhập khẩu và lựa chọn cặp sản phẩm thị trường của công ty xuất nhập khẩu. 15

2. Các quyết định marketing-mix trong nhập khẩu 21

3. Lựa chọn hình thức và triển khai quá trình nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá. 24

4. Kiểm soát marketing nhập khẩu. 30

5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá. 31

III. ảnh hưởng của môi trường đến kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Centrimex.32

1. Môi trường vĩ mô. 32

2. Môi trường vi mô 33

CHƯƠNGII : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ MARKETING NHẬP KHẨU XE MÁY TẠI CHI NHÁNH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP III. 37

I. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh.37

1. Lịch sử hình thành : 37

2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh. 38

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của chi nhánh : 39

II. Tình hình hoạt động của chi nhánh.41

1. Phân tích tình hình hoạt động .41

2. Phân tích và đánh giá năng suất lao động của Công ty .44

3. Thực trạng nghiên cứu thị trường nhập khẩu và lựa chọn cặp sản phẩm thị trường của CENTRIMEX. .44

4. Các quyết định marketing-mix của công ty liên quan đến hoạt động nhập khẩu. 52

5. Quy trình nhập khẩu hàng hoá của centrimex. 53

III. Những ưu khuyết điểm tồn tại của Công ty .54

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING NHẬP KHẨU. 55

I. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2002 và định hướng chiến lược của chi nhánh 55

II. Các giải pháp đề xuất.55

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2002 : 55

1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường. 57

2. Về công tác đàm phán kí kết hợp đồng. 60

3. Giữ vững thị trường các mặt hàng trọng điểm kết hợp với đa dạng hoá mặt hàng. 61

4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 62

5. Đào tạo cán bộ và công nhân để đáp ứng nhu cầu của công việc. 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY