Chuyên đề Các giải pháp hoàn thiện bộ máy quản trị của công ty TNHH Thực phẩm thủy sản Đức Tín

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.1

Chương I: Đặc điểm kinh tế kỹ thuật tác động đến tổ chức bộ máy quản trị ở công ty TNHH thực phẩm thủy sản Đức Tín.3

1. Giới thiệu công ty.3

1.1. Đặc điểm về chất lượng sản phẩm.5

1.2. Cơ cấu sản xuất.8

1.3. Trình độ của đội ngũ các nhà quản trị.8

1.4. Trang thiết bị quản trị.10

1.5. Môi trường kinh doanh.10

2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.13

3. Thành tựu công ty đã đạt được.14

4. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy quản trị của công ty.21

Chương II: Khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức bộ máy quản trị công ty TNHH thực phẩm thủy sản Đức Tín.22

1. Phân công trách nhiệm trong tổ chức bộ máy quản trị của công ty.24

1.1. Ban giám đốc.24

1.2. Phòng tài vụ.24

1.3. Phòng hành chính.25

1.4. Phòng thị trường.25

2. Phân cấp quản trị trong công ty.28

2.1. Giữa các đơn vị, phòng ban chức năng.28

2.2. Lãnh đạo các phòng ban.29

2.3. Phó giám đốc công ty.29

3. Việc giải quyết các mối quan hệ quản trị trong thực tiễn hoạt động.30

3.1. Nội quy, quy chế, việc thực hiện.30

3.2. Mối quan hệ giữa điều chỉnh chung và điều chỉnh cá biệt.30

3.3. Hệ thống thông tin quản trị .31

4. Những ưu điểm và hạn chế của mô hình quản trị công ty đang áp dụng.

.32

4.1. Ưu điểm và các nguyên nhân.32

4.2. Hạn chế và các nguyên nhân.33

Chương III: Giải pháp hoàn thiện và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy quản trị.35

1. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ nay đến 2015.35

2. Những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị của công ty.37

2.1. Hoàn thiện cơ chế quản trị của công ty.37

2.2.Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị ở công ty.38

2.3. Tăng cường điều chỉnh chung.40

2.4. Nâng cao trình độ của các nhà quản trị.43

2.5. Tổ chức lại hệ thống thông tin nội bộ.44

3. Kiến nghị.46

KẾT LUẬN.48

TÀI LIỆU THAM KHẢO.50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY