Chuyên đề Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK tại Công ty Cơ Điện Trần Phú

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 3

I: Quá trình hình thành và phát triển công ty Cơ Điện Trần Phú 3

1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

2 Cơ cấu tổ chức của công ty 4

2.1 Cơ cấu sản xuất của công ty 4

2.2 Cơ cấu bộ máy cua công ty 5

3.Những thành tựu chủ yếu công ty đã đạt được trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 8

3.1 Các kết quả xuât nhập khẩu chủ yếu của công ty 8

3.2 kết quả ở các mặt hoạt động khác 9

4.Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yéu ảnh hưởng đến hoạt động xuât nhập khẩu của công ty 13

4.1 Thuế xuất nhập khẩu 13

4.2- Hạn nghạch xuất nhập khẩu (Quota) 14

4.3- Giấy phép xuất nhập khẩu 15

4.4- Nghiên cứu giá cả trên thị trường quốc tế 16

4.5 Thị trường xuất nhập khẩu 17

4.6 Các mặt hàng xuất nhập khẩu 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 21

1.Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty 21

1.1.Hiệu quả kinh doanh XNK tổng hợp 23

1.2. Đặc điểm tình hình các mặt hàng xuất nhập khẩu của công ty trong những năm qua 27

2.Các giải pháp mà công ty đã áp dụng để đảm bảo xuất nhập khẩu 34

2.1- Thông tin về đối tác và thị trường 34

2.2- Lựa chọn thị trường và đối tác 36

2.3- Đổi mới cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu 37

2.4- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay 38

2.5- Nâng cao trình độ làm việc của đội ngũ cán bộ. Đổi mới tổ chức cán bộ 39

3.Những thuận lợi và khó khăn của công ty cơ điện Trần Phú 41

3.1 Thuận lợi 41

3.2 Những khó khăn và hạn chế của của công ty 42

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 46

I. Phương hướng và mục tiêu phát triển 45

II- Những giải pháp nhằm nâng cao xuất xuất nhập khẩu hàng hoá của công ty cơ điện Trần Phú 48

1. Giải pháp đổi mới công nghệ kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động xuất nhập khẩu 48

1.1 Sự cần thiết của biện pháp 48

1.2. Nội dung của biện pháp 48

2. Giải pháp Marketing xuất khẩu 53

2.1 Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thị trường 53

2.2 Hoàn thiện chính sách sản phẩm 58

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên 60

4. Giải pháp giảm chi phí xuất khẩu 63

Một số kiến nghị của công ty 65

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO .68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY