Chuyên đề Các biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu của Công ty Lâm Đặc Sản Hà Nội

MỤC LỤC  PHẦN MỞ ĐẦU NỘI DUNG Trang Chương I: Những vấn đề cơ bản của hoạt động xuất khẩu.I. Vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân1. Một số lý thuyết về thương mại kinh tế.2. Vai trò của xuất khẩu đối với kinh tế quốc dân.3. Vai trò của xuất khẩu đối với kinh tế quốc dân của Việt Nam.II. Nội dung của hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong kinh doanh xuất nhập khẩu.1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu, lựa chọn bạn hàng giao dịch.2. Các bước nghiên cứu thị trường .3. Đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa.III. Hiệu quả hoạt động xuất khẩu-phương pháp đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.A-Hiệu quả kinh tế trong hoạt động thương mại quốc tế.1. Bản chất của kinh tế trong hoạt động thương mại quốc tế.2.Các loại hiệu quả kinh tế xuất khẩu3.Hệ thống chi tiêu, đánh giá hiệu quả kinh tế xuất khẩu.4.Phương pháp tính hiệu quả kinh tế xuất khẩuB- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.1. Thuế quan2. Hạn ngạch xuất khẩu3. Trợ giúp xuất khẩu4. ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và tỷ xuất ngoại tệ hàng xuất khẩu 5. ảnh hưởng của nền sản xuất cũng như của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong và ngoài nứơc.Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty lâm đặc sản- Hà nội.I. Vài nét về công ty lâm đặc sản Hà nội1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty lâm đặc sản Hà nội2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng trong Công ty lâm đặc sản Hà nội3. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong Công tyII. Quá trình hoạt động xuất nhập khẩu của công ty trong những năm quaIII. Tình hình thực trạng - kết quả kinh doanh của Công ty lâm đặc sản Hà nội trong những năm gần đây1. Các giai đoạn phát triển của Công ty2 Kết quả kinh doanh của Công ty lâm đặc sản Hà nội trong những năm gần đây3. Thực trạng kết quả doanh thu cụ thể từ hoạt đọng xuất nhập khẩu trong những năm gần đây4 Những ưu nhược điểm trong hoạt động xuất khẩu của Công tyChương III: Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá và phương pháp phát triển xuất nhập khẩu của Công ty lâm đặc sản Hà nộiI. Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu II. Phương hướng phát triển hoạt động xuất khẩu của Công ty lâm đặc sản Hà nộiIII. Các kiến nghị đối với nhà nước. Kết luận.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

NỘI DUNG Trang

Chương I: Những vấn đề cơ bản của hoạt động xuất khẩu.

I. Vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân

1. Một số lý thuyết về thương mại kinh tế.

2. Vai trò của xuất khẩu đối với kinh tế quốc dân.

3. Vai trò của xuất khẩu đối với kinh tế quốc dân của Việt Nam.

II. Nội dung của hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong kinh doanh

xuất nhập khẩu.

1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu, lựa chọn bạn hàng giao dịch.

2. Các bước nghiên cứu thị trường .

3. Đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa.

III. Hiệu quả hoạt động xuất khẩu-phương pháp đánh giá và các

nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

A-Hiệu quả kinh tế trong hoạt động thương mại quốc tế.

1. Bản chất của kinh tế trong hoạt động thương mại quốc tế.

2.Các loại hiệu quả kinh tế xuất khẩu

3.Hệ thống chi tiêu, đánh giá hiệu quả kinh tế xuất khẩu.

4.Phương pháp tính hiệu quả kinh tế xuất khẩu

B- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

1. Thuế quan

2. Hạn ngạch xuất khẩu

3. Trợ giúp xuất khẩu

4. ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và tỷ xuất ngoại tệ hàng xuất khẩu

5. ảnh hưởng của nền sản xuất cũng như của các doanh nghiệp

kinh doanh thương mại trong và ngoài nứơc.

Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty lâm đặc sản- Hà nội.

I. Vài nét về công ty lâm đặc sản Hà nội

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty lâm đặc sản Hà nội

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng trong

Công ty lâm đặc sản Hà nội

3. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong Công ty

II. Quá trình hoạt động xuất nhập khẩu của công ty trong những năm qua

III. Tình hình thực trạng - kết quả kinh doanh của Công ty lâm đặc sản Hà nội trong những năm gần đây

1. Các giai đoạn phát triển của Công ty

2 Kết quả kinh doanh của Công ty lâm đặc sản Hà nội trong những năm gần đây

3. Thực trạng kết quả doanh thu cụ thể từ hoạt đọng xuất nhập khẩu trong những năm gần đây

4 Những ưu nhược điểm trong hoạt động xuất khẩu của Công ty

Chương III: Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá và phương pháp phát triển xuất nhập khẩu của Công ty lâm đặc sản Hà nội

I. Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu

II. Phương hướng phát triển hoạt động xuất khẩu của Công ty lâm đặc sản Hà nội

III. Các kiến nghị đối với nhà nước.

Kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY