Chuyên đề Bảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội

Mục lục

Chương I: Lý luận chung về bảo đảm vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp.

I- Khái niệm, vai trò của bảo đảm vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp.

1- Khái niệm.

2- Vai trò.

II- Dự trữ vật tư trong doanh nghiệp.

1- Khái niệm.

2- Phương pháp dự trữ vật tư.

CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH PHÍA BẮC – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI.

I- THÔNG TIN CHUNG

II- MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1- Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty:

1.1- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

1.2- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

1.3- Đặc điểm hoạt động sản xuất của công ty.

2- Hoạt động của công ty:

2.1- Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của công ty.

2.2- Năng lực hoạt động .

2.3- Năng lực tài chính.

2.4- Trang thiết bị , công nghệ.

2.5- Chính sách đối với người lao động.

2.6- Hệ thống quản lý chất lượng và một số thành tích đã đạt được.

CHƯƠNG III: NỘI DUNG BẢO ĐẢM VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH PHÍA BẮC – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI.

I-nội dung bảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc

1- Tổ chức mua sắm vật tư:

1.1- xác định nhu cầu.

1.2-Nghiên cứu thị trường vật tư.

1.3- lập kế hoạch mua sắm vật tư ở công ty ( chi nhánh ).

2- Bảo quản và chuẩn bị vật tư trong kho.

3- Cấp phát vật tư.

4- Kiểm tra vật tư.

5- Thanh quyết toán.

II- đánh giá hoạt động bảo đảm vật tư tại chi nhánh:

1- ưu điểm.

2- Hạn chế.

CHƯƠNG IV: MụC TIÊU, PHƯƠNG HƯớNG và các giải pháp hoàn thiện BảO ĐảM VầT TƯ CHO SảN XUấT TạI CHI NHáNH.

I- mục tiêu và phương hướng:

1- mục tiêu:

2- phương hướng:

II- các giải pháp hoàn thiện:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY