Chuyên đề Áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU 31.1. Doanh nghiệp và nhu cầu định giá doanh nghiệp 31.1.1. Khái niệm định giá doanh nghiệp 31.1.2. Nhu cầu định giá doanh nghiệp 41.1.3. Mục tiêu và yêu cầu của hoạt động định giá doanh nghiệp 71.2. Nguyên lý và các phương pháp định giá doanh nghiệp. 81.2.1. Xác định giá trị doanh nghiệp bằng việc xác định giá trị các tài sản cấu thành 81.2.1.1. Cơ sở lý luận của các phương pháp 81.2.1.2. Nội dung các phương pháp 101.2.2. Xác định giá trị doanh nghiệp dựa vào giá trị thực tế tạo ra của Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động 181.2.2.1. Cơ sở của phương pháp 181.2.2.2 Nội dung của các phương pháp 181.3 Phương pháp dòng tiền chiết khấu 241.3.1. Cơ sở lý luận của phương pháp dòng tiền chiết khấu 241.3.2. Nội dung của phương pháp dòng tiền chiết khấu 261.3.2.1. Xác định giá trị của các luồng thu nhập trong tương lai 261.3.2.2. Xác định tỷ lệ chiết khấu 271.2.2.3. Xác định giá trị của doanh nghiệp 301.3.3. Ưu nhược điểm của phương pháp dòng tiền chiết khấu 321.3.3.1. Ưu điểm của phương pháp: 321.3.3.2. Nhược điểm của phương pháp: 331.3.4. Điều kiện áp dụng của phương pháp dòng tiền chiết khấu 34CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT. 352.1. Thực trạng phương pháp định giá doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu ở Việt Nam 352.1.1. Khái niệm và đối tượng áp dụng 352.1.2. Nội dung của phương pháp dòng tiền chiết khấu 352.2. Thực trạng định giá Công ty Hóa chất theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 372.2.1. Khái quát về Công ty Hóa chất 372.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 372.2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 382.2.2. Thực trạng định giá Công ty Hóa chất theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 402.2.2.1. Phân tích thị trường và phân tích ngành 402.2.2.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô 402.2.2.1.2. Thị trường hoá chất công nghiệp tại Việt Nam 412.2.2.2. Thực trạng định giá Công ty Hóa chất theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 452.2.2.2.2. Dự đoán báo cáo tài chính trong tương lai 502.2.2.2.3.Xác định giá trị của doanh nghiệp: 512.2.3. Đánh giá về việc định giá Công ty Hóa chất theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 552.2.3.1. Những kết quả đã đạt được 552.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 56CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH ĐỊNH GIÁ CÔNG TY HÓA CHẤT THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU 593.1. Định hướng phát triển việc xác định giá trị Doanh nghiệp tại Việt Nam 593.1.1. Định hướng phát triển việc xác định giá trị Doanh nghiệp tại Việt Nam 593.1.2. Quan điểm hoàn thiện 603.2. Giải pháp hoàn thiện phương pháp dòng tiền chiết khấu trong định giá Công ty Hóa chất 643.2.1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quá khứ của Công ty Cổ phần Hóa chất để đưa ra những dự đoán sát thực nhất. 643.2.2. Xây dựng kế hoạch đầu tư trong tương lai của doanh nghiệp 653.2.3. Nâng cao chất lượng của phương pháp dòng tiền chiết khấu 66

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU 3

1.1. Doanh nghiệp và nhu cầu định giá doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm định giá doanh nghiệp 3

1.1.2. Nhu cầu định giá doanh nghiệp 4

1.1.3. Mục tiêu và yêu cầu của hoạt động định giá doanh nghiệp 7

1.2. Nguyên lý và các phương pháp định giá doanh nghiệp. 8

1.2.1. Xác định giá trị doanh nghiệp bằng việc xác định giá trị các tài sản cấu thành 8

1.2.1.1. Cơ sở lý luận của các phương pháp 8

1.2.1.2. Nội dung các phương pháp 10

1.2.2. Xác định giá trị doanh nghiệp dựa vào giá trị thực tế tạo ra của Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động 18

1.2.2.1. Cơ sở của phương pháp 18

1.2.2.2 Nội dung của các phương pháp 18

1.3 Phương pháp dòng tiền chiết khấu 24

1.3.1. Cơ sở lý luận của phương pháp dòng tiền chiết khấu 24

1.3.2. Nội dung của phương pháp dòng tiền chiết khấu 26

1.3.2.1. Xác định giá trị của các luồng thu nhập trong tương lai 26

1.3.2.2. Xác định tỷ lệ chiết khấu 27

1.2.2.3. Xác định giá trị của doanh nghiệp 30

1.3.3. Ưu nhược điểm của phương pháp dòng tiền chiết khấu 32

1.3.3.1. Ưu điểm của phương pháp: 32

1.3.3.2. Nhược điểm của phương pháp: 33

1.3.4. Điều kiện áp dụng của phương pháp dòng tiền chiết khấu 34

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT. 35

2.1. Thực trạng phương pháp định giá doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu ở Việt Nam 35

2.1.1. Khái niệm và đối tượng áp dụng 35

2.1.2. Nội dung của phương pháp dòng tiền chiết khấu 35

2.2. Thực trạng định giá Công ty Hóa chất theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 37

2.2.1. Khái quát về Công ty Hóa chất 37

2.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 37

2.2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 38

2.2.2. Thực trạng định giá Công ty Hóa chất theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 40

2.2.2.1. Phân tích thị trường và phân tích ngành 40

2.2.2.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô 40

2.2.2.1.2. Thị trường hoá chất công nghiệp tại Việt Nam 41

2.2.2.2. Thực trạng định giá Công ty Hóa chất theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 45

2.2.2.2.2. Dự đoán báo cáo tài chính trong tương lai 50

2.2.2.2.3.Xác định giá trị của doanh nghiệp: 51

2.2.3. Đánh giá về việc định giá Công ty Hóa chất theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 55

2.2.3.1. Những kết quả đã đạt được 55

2.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 56

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH ĐỊNH GIÁ CÔNG TY HÓA CHẤT THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU 59

3.1. Định hướng phát triển việc xác định giá trị Doanh nghiệp tại Việt Nam 59

3.1.1. Định hướng phát triển việc xác định giá trị Doanh nghiệp tại Việt Nam 59

3.1.2. Quan điểm hoàn thiện 60

3.2. Giải pháp hoàn thiện phương pháp dòng tiền chiết khấu trong định giá Công ty Hóa chất 64

3.2.1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quá khứ của Công ty Cổ phần Hóa chất để đưa ra những dự đoán sát thực nhất. 64

3.2.2. Xây dựng kế hoạch đầu tư trong tương lai của doanh nghiệp 65

3.2.3. Nâng cao chất lượng của phương pháp dòng tiền chiết khấu 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY