Chuyên đề Áp dụng bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯVÀ XÂY DỰNG SỐ 4 3

1.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 3

1.1.1. Công ty 3

1.1.2. Chi nhánh 3

1.1.3. Các công ty khác hiện công ty đang tham gia góp vốn cổ phần đầu tư gồm: 4

1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 4

1.3. Đặc điểm kinh tế và kỹ thuật ảnh hưởng đến việc áp dụng SA 8000 tại công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 5

1.3.1. Sản phẩm, thị trường và khách hàng: 5

1.3.2. Công nghệ và quy trình công nghệ. 6

1.3.3. Lao động 8

1.3.4. Vốn sản xuất kinh doanh. 10

1.3.5. Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 10

1.3.6. Cơ cấu tổ chức của công ty xây dựng số 4 11

1.4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 16

1.5. Định hướng chung của công ty 20

1.6. Hoạt động quản lý chất lượng của Công ty 21

CHƯƠNG II: ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI SA 8000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 24

2.1. Cơ sở lý thuyết để xây dựng tiêu chuẩn SA 8000 24

2.1.1. Sự ra đời của tiêu chuẩn SA 8000. 24

2.1.2 Lợi ích của SA8000. 25

2.1.3 Các yêu cầu của SA8000. 26

2.1.3.1. Lao động trẻ em. 26

2.1.3.2 Lao động cưỡng bức. 27

2.1.3.3 .An toàn sức khỏe. 28

2.1.3.4. Quyền tự do hội họp và thỏa ước tập thể 30

2.1.3.5.Phân biệt đối xử. 31

2.1.3.6. Kỷ luật. 32

2.1.3.7.Giờ làm việc. 32

2.1.3.8. Sự đền bù. 33

2.2.Cơ sở thực tế tại công ty để có thể áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 33

2.2.1. Công tác an toàn vệ sinh lao động 34

2.3. Công tác thực hiện chính sách đối với người lao động 37

2.3.1. Công tác trả lương 37

2.3.2. Chế độ thưởng phạt, phúc lợi xã hội đối với người lao động 38

2.3.3. Chính sách đào tạo, cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển 41

2.3.4. Thỏa ước tập thể, công đoàn 42

2.4. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi 44

2.5. Các bước áp dụng tiêu chuẩn 46

2.5.1. Nhu cầu của doanh nghiệp 47

2.5.2. Giới thiệu về SA 8000 48

2.5.3.Chuẩn đoán thực tế 48

2.5.4.Thống nhất chương trình thực hiện 49

2.5.5.Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn SA 8000 49

2.5.6.Chuẩn bị về tổ chức 49

2.5.7. Soạn thảo chính sách trách nhiệm xã hội 50

2.5.8. Triển khai vận hành hệ thống 50

2.5.9. Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống 50

2.6.Quản lý hồ sơ 51

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ÁP DỤNG THÀNH CÔNG BỘ TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI SA 8000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 53

3.1. Mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 4 những năm tới 53

3.2. Giải pháp thúc đẩy việc áp dụng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 4 56

3.3. Tăng cường công tác kiểm tra và hành động khắc phục 62

3.4. Một số kiến nghị của bản thân nhằm giúp công ty xây dựng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tốt hơn 63

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY