Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí

MỤC LỤC

Trang

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC. 3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH . 4

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH. 5

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 5

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC. 8

LỚP 10. 14

LỚP 11. 20

LỚP 12. 26

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC. 32

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC . 34

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH. 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH. 41

PHỤ LỤC . 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY