Chính sách tài chính công trong mối liên hệ với chính sách phát triển kinh tế - Xã hội, trường hợp tỉnh Tuyên Quang

MỤC LỤC

LỜI CAM DOAN i

LỜI CÂM ƠN h

TÓM TẤT LUẬN VẰN iii

MỤC LỤC hr

DANH MỤC CÁC TỪ MÉT TÁT vi

DANH MỤC BÂNG BIẾU . vii

DANH MỤC HÌNH VÊ viii

DANH MỤC PHỤ LỤC ix

Chuơng 1 1

NHŨNG VÁN ĐÈ CHUNG 1

1.1. Bồi canh chinh sách ỉ

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 3

1.3. Đỏi tượng, phạm ú nghiên cứu 4

1.4. Phương pháp nghiên cứu vá nguồn thõng tin 4

1.5. Càu hòi nghiên cửu 5

1.6. Kct cảu cùa nghiên cứu 5

Chuơng 2 6

Cơ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÔNG QUAN NHŨNG NGHIÊN cứú TRƯỞC 6

2.1. Cơ sở iỷ thuyết 6

2.1.1. Các khái niệm 6

2.1.1.1. Tinh bền vừng cùa ngân sách 6

2.1.1.2. Cáu núc thu. chi ngân sách 7

2.1.1.3. Cân đồi ngân sách 7

2.1.2. Khung lý thuyết về phân cấp ngân sách 7

2.2. Tống quan nhùng nghiên cứu truóc s

Chuơng 3 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY