Chiến lược và sách lược kinh doanh

Phần I: Khỏi quỏt dự ỏn

Chương I: Xuất phát điểm ý tưởng

Chương II: Phân tích thị trường

1. Thị trường

2. Chiến lược kinh doanh

3. Tổ chức và nhõn sự

4. Những nguy cơ và rủi ro

5. Chỡa khoỏ thành cụng

Chương III: Mô tả dự ánA. Qui mụ dự ỏn

B. Mụ tả sản phẩm

I. Cỏc loại sản phẩm của cụng ty

1. Sản phẩm Pop & Rock shirt

2. Áo Sprort shirt

3. Sản phẩm Love shirt

4. Sản phẩm Cartoon shirt

II. Mỏy in ỏo

III. Vấn đề bản quyền

IV. Đăng ký nhón hiệu

C. Các bên đối tác

Phần II: Kế hoạch kinh doanh

Chương I: Nghĩa vụ pháp lý

1. Vấn đề sở hữu

2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

3. Quỹ lương dự kiến hàng năm

4. Chỡa khoỏ nhõn sự

Chương II: Phân tích Marketing

1. Ngành kinh doanh

2. Tớnh cạnh tranh

3. Lựa chọn thị trường mục tiêu

4. Phõn tớch SWOT

Chương III: Chiến lược kinh doanh

1. Chiến lược cấp công ty

2. Marketing Mix

3.Tài chính Marketing

Chương IV: Kế hoạch tài chính

Phần III: Kế hoạch hành động

Chương I: Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện

I. Giai đoạn I

II. Giai đoạn II

III. Giai đoạn III

Chương II: Xây dựng giá thành và giá bán

Phần IV: Tự đành giá

I. Tớnh khả thi của dự ỏn

II. Tớnh sỏng tạo

Phần V: Lời kết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY