Chất lượng công tác giáo dục chính trị - Tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở đồng bằng sông Cửu long hiện nay

- Một bộ phận CB, ĐV nắm không chắc, hoặc không nắm được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng các cấp đề ra, nên không những không làm tốt được công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng thực hiện mà bản thân cũng thiếu tính tiên phong, gương mẫu, phát ngôn thiếu ý thức xây dựng đã làm giảm hiệu quả của việc đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

- Công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả chưa cao. Công tác tư tưởng và công tác GDCT-TT cho của CB, ĐV có lúc thiếu sắc bén. Công tác nắm bắt và đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng CB, ĐV, dư luận xã hội một cách chính xác, kịp thời để có biện pháp giáo dục, uốn nắn chưa được thường xuyên.

- Công tác tổng kết thực tiễn chưa được quan tâm đúng mức, duy trì thường xuyên. Tỷ lệ đảng viên được cử đi học các lớp lý luận chính trị, nghiệp vụ một cách có hệ thống ở trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên còn thấp. Chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở còn chưa cao, năng lực hoạt động thực tiễn còn yếu nên chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực công tác tư tưởng, công tác giáo dục chính trị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY