Cấu trúc mã lệnh (Instruction format) trong 8086

Trường Prefixdùng đểthay đổi thanh ghi phân đoạn mặc định hoặc chỉ định sựlặp lại của lệnh trong thao tác xửlí chuỗi. Trường Opcodelà mã của thao tác, cho biết lệnh này làm gì. Bit D(direction) cho biết hướng tác động của lệnh. Bit W(width) cho biết kích thước của toán hạng. Hai trường REGvà R/Mmô tảhai toán hạng chịu tác động của lệnh. Trường REG chứa mã sốcủa một thanh ghi. Trường R/M có thểlà mã sốcủa một thanh ghi (trường hợp toán hạng là thanh ghi) hoặc là mô tảcách tính địa chỉcủa một ô nhớtrong bộnhớ(trường hợp toán hạng là ô nhớ). Trường MODcho biết trường R/M mô tảthanh ghi hay ô nhớ, cũng nhưcho biết có trường Displacement phía sau hay không. Trường Displacement được sửdụng khi toán hạng là ô nhớ. Trường này được sửdụng kết hơp với các thông tin lưu trong trường R/M đểtính địa chỉcủa toán hạng. Trường Immediate được sửdụng khi toán hạng là một hằng số. Không phải lệnh nào cũng có đủcác trường được miêu tả ởtrên.

Trường Prefixdùng đểthay đổi thanh ghi phân đoạn mặc định hoặc chỉ định sựlặp lại của

lệnh trong thao tác xửlí chuỗi.

Trường Opcodelà mã của thao tác, cho biết lệnh này làm gì.

Bit D(direction) cho biết hướng tác động của lệnh.

Bit W(width) cho biết kích thước của toán hạng.

Hai trường REGvà R/Mmô tảhai toán hạng chịu tác động của lệnh.

Trường REG chứa mã sốcủa một thanh ghi.

Trường R/M có thểlà mã sốcủa một thanh ghi (trường hợp toán hạng là thanh ghi) hoặc là

mô tảcách tính địa chỉcủa một ô nhớtrong bộnhớ(trường hợp toán hạng là ô nhớ).

Trường MODcho biết trường R/M mô tảthanh ghi hay ô nhớ, cũng nhưcho biết có trường

Displacement phía sau hay không.

Trường Displacement được sửdụng khi toán hạng là ô nhớ. Trường này được sửdụng kết

hơp với các thông tin lưu trong trường R/M đểtính địa chỉcủa toán hạng.

Trường Immediate được sửdụng khi toán hạng là một hằng số.

Không phải lệnh nào cũng có đủcác trường được miêu tả ởtrên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY