Cấu trúc địa chỉ Ip trên Internet

Cấu trúc địa chỉtrên Internet (Địa chỉIP)I. Giới thiệu chung II. Cấu trúc địa chỉ IPThành phần, hình dạng của địa chỉvà cáclớp địa chỉ1. Địachỉlớp A (AClass)Địa chỉmạng (Net ID)Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID)2. ĐịachỉlớpB (B Class)Địa chỉmạng (Net ID)Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID3. ĐịachỉlớpC (C Class)Địa chỉmạng (Net ID)Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID)4. Địachỉmạng con của Internet (IP Subnetting) Nguyên nhân và phương pháp chia địachỉmạng con Default Mask(giá trịtrần địa chỉmạng) Subnet Mask(giá trịtrần của tầng mạng con) a) Địa chỉmạng con của địa chỉlớp C 2 mạng con 6 mạng con b) Địa chỉmạng con từ địa chỉlớpB5. Phụlục tham khảo địa chỉmạng con lớp B

Cấu trúc địa chỉtrên Internet (Địa chỉIP)

I. Giới thiệu chung

II. Cấu trúc địa chỉ IP

Thành phần, hình dạng của địa chỉvà cáclớp địa chỉ

1. Địachỉlớp A (AClass)

Địa chỉmạng (Net ID)

Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID)

2. ĐịachỉlớpB (B Class)

Địa chỉmạng (Net ID)

Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID

3. ĐịachỉlớpC (C Class)

Địa chỉmạng (Net ID)

Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID)

4. Địachỉmạng con của Internet (IP Subnetting)

Nguyên nhân và phương pháp chia địachỉmạng con

Default Mask(giá trịtrần địa chỉmạng)

Subnet Mask(giá trịtrần của tầng mạng con)

a) Địa chỉmạng con của địa chỉlớp C

2 mạng con

6 mạng con

b) Địa chỉmạng con từ địa chỉlớpB

5. Phụlục tham khảo địa chỉmạng con lớp B

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY