Easy có thểhoạt động được khi:• Có chương trình lưu giữtrong Easy. • Có chương trình trong thẻnhớvà được gắn vào Easy.  Các trạng thái hoạt động của Easy:1) EASY ởtrạng thái “STOP” khi trên màn hình hiển thịtrạng thái có thông báo “STOP” hoặc đang ởchế độlập trình. Khi EASY đang ởtrạng thái “STOP”: • Tất cảcác ngõ vào không được đọc. • Chương trình không được thực hiện. • Tất cảcác ngõ ra luôn OFF. 2) EASY ởtrạng thái “RUN” khi trên màn hình hiển thịtrạng thái có thông báo “RUN” (sau khi chọn “RUN” trong Menu chính) hay khi chọn chế độđiều chỉnh thông số(sau khi chọn “RUN” và chọn “PARAMETER” trong Menu chính); hoặc đèn báo trạng thái nhấp nháy (đối với dạng dài). Khi EASY đang ởtrạng thái “RUN” thì: • EASY đọc trạng thái tất cảcác ngõ vào. • Tính toán các trạng thái ngõ ra theo chương trình. • Các ngõ vào ra có trạng thái ONsẽ được tô đen trên màn hình hiển thịtrạng thái (đối với dạng chuẩn) hoặc hiện vịtrí ngõ vào (đối với dạng dài). • EASY chuyển trạng thái các ngõ ra ONhoặc OFFtheo kết quảtính toán được của chương trình.

 Easy có thểhoạt động được khi:

• Có chương trình lưu giữtrong Easy.

• Có chương trình trong thẻnhớvà được gắn vào Easy.

 Các trạng thái hoạt động của Easy:

1) EASY ởtrạng thái “STOP” khi trên màn hình hiển thịtrạng thái có

thông báo “STOP” hoặc đang ởchế độlập trình. Khi EASY đang ởtrạng thái “STOP”:

• Tất cảcác ngõ vào không được đọc.

• Chương trình không được thực hiện.

• Tất cảcác ngõ ra luôn OFF.

2) EASY ởtrạng thái “RUN” khi trên màn hình hiển thịtrạng thái có

thông báo “RUN” (sau khi chọn “RUN” trong Menu chính) hay khi chọn chế độ

điều chỉnh thông số(sau khi chọn “RUN” và chọn “PARAMETER” trong Menu

chính); hoặc đèn báo trạng thái nhấp nháy (đối với dạng dài). Khi EASY đang ở

trạng thái “RUN” thì:

• EASY đọc trạng thái tất cảcác ngõ vào.

• Tính toán các trạng thái ngõ ra theo chương trình.

• Các ngõ vào ra có trạng thái ONsẽ được tô đen trên màn hình hiển

thịtrạng thái (đối với dạng chuẩn) hoặc hiện vịtrí ngõ vào (đối với dạng dài).

• EASY chuyển trạng thái các ngõ ra ONhoặc OFFtheo kết quảtính

toán được của chương trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY