Câu hỏi trắc nghiệm 1919 - 1930 (Lịch sử 12)

Câu 41. Nguyễn Ái Quốc nói “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường ”

A. Cách mạng thuộc địa. B. Cách mạng tư sản.

C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 36. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước chuyển biến trong nhận thức của Nguyễn Ái Quốc về con đường giải phóng dân tộc?

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.

B. Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin.

C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

D. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế III.

Câu 37. Một trong những sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước chuyển về nhận thức của Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản?

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.

B. Đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

D. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

***Câu 38. Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân là

A. tuyên truyền giáo dục lý luận giải phóng dân tộc.

B. xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam.

C. yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam.

D. truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tố cáo tội ác của thực dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY