Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trị

57. Cấu thành tư bản không bao gồm?Tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng.59. Điều gì là không thể trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư?Bằng lao động cụ thể, công nhân tạo ra giá trị mới là 10 đôla.60. Hãy cho biết biện pháp cơ bản để có giá trị thặng dư siêu ngạch?Tăng năng suất lao động cá biệt cao hơn năng suất lao động xã hội61. Khối lượng giá trị thặng dư phản ánh:Quy mô bóc lột của tư bản đối với công nhân.62. Hãy cho biết ý nghĩa của phạm trù tỷ suất giá trị thặng dư?Đánh giá trình độ bóc lột của tư bản với công nhân.63. Ngày lao động được hiểu như thế nào?Thời gian mà công nhân làm việc cho nhà tư bản trong một ngày.

57. Cấu thành tư bản không bao gồm?

Tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng.

59. Điều gì là không thể trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư?

Bằng lao động cụ thể, công nhân tạo ra giá trị mới là 10 đôla.

60. Hãy cho biết biện pháp cơ bản để có giá trị thặng dư siêu ngạch?

Tăng năng suất lao động cá biệt cao hơn năng suất lao động xã hội

61. Khối lượng giá trị thặng dư phản ánh:

Quy mô bóc lột của tư bản đối với công nhân.

62. Hãy cho biết ý nghĩa của phạm trù tỷ suất giá trị thặng dư?

Đánh giá trình độ bóc lột của tư bản với công nhân.

63. Ngày lao động được hiểu như thế nào?

Thời gian mà công nhân làm việc cho nhà tư bản trong một ngày.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY