Ðịa chỉTCPMỗi computer trên LAN/Internet phải có một địa chỉTCP độc đáo (unique). Một địa chỉTCP gồm có 32 bits, chia làm 4 nhóm gọi là Octet(có 8 bits, tức là 1 Byte dữkiện) và đuợc viết dưới dạng: 11000000 . 01101010 . 00000011 . 11001000Mặc dầu trên đây là các con sốmà computers thấy, nhưng đó không phải là các con sốmà con người suy nghĩ. Do đó người ta thường viết nó dưới dạng gọi là dotted decimal(sốthập phân với dấu chấm) nhưsau: 192.100.3.200.

Ðịa chỉTCP

Mỗi computer trên LAN/Internet phải có một địa chỉTCP độc đáo (unique). Một

địa chỉTCP gồm có 32 bits, chia làm 4 nhóm gọi là Octet(có 8 bits, tức là 1

Byte dữkiện) và đuợc viết dưới dạng:

11000000 . 01101010 . 00000011 . 11001000

Mặc dầu trên đây là các con sốmà computers thấy, nhưng đó không phải là các

con sốmà con người suy nghĩ. Do đó người ta thường viết nó dưới dạng gọi là

dotted decimal(sốthập phân với dấu chấm) nhưsau:

192.100.3.200.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY